Opprop fra Ynglingklubben

Ynglingklubben oppfordrer Ynglingseilere til å stille i Hankø Race Week og i Nordisk og norsk mesterskap.

Publisert