Oslo ønsker Volvo Ocean Race velkommen

Byrådet for samferdsel, miljø og næring vedtok igår å samarbeide med Norges Seilforbund om å få Volvo Ocean Race til Oslo i 2012. Og går det som initiativtakerne håper blir det norsk båt også på startstreken i 2011.

Publisert

Bildet over: Går det slik vi håper blir det slik seiling i Oslofjorden i junidagene i 2012

Vedtaket i Byrådet var et skikkelig fall framåt for Oslo som vertsby for Volvo Ocean Race i 2012.  Bystyret skal endelig vedta  dette i sitt møte 27. januar, men byrådets beslutning viser med all mulig tydelighet at Oslo ønsker å profilere Fjordbyen ved å tilrekke seg arrangementer med stor bredde og høyt sportslig og eksponeringsmesseg nivå. I så henseende er det vanskelig å tenke seg et bedre arrangement enn Volvo Ocean Race, som nå under Knut Frostads ledelse er blitt verdens ledende for seilsport.

Skal avgjøres i januar

Frostad og hans lederteam skal innen 29. januar ha ruten på plass og da håper man at Oslo vil stå på listen over de utvalgte byene. Etter hva vi forstår ser man svært positivt på Oslo som avslutningshavn fordi man ønsker å få med seg de lyse nordiske netter som Skandinavia er kjent for i slutten av juni når den neste regattaen går mot sin avslutning. Folkene som har ansvar for ruten lot seg også begeistre over det kompakte arrangement Oslo legger opp til, med båtene nær byens sentrum og med kort vei mellom havn og serviceområdet. Stockholm tegner som en mulig konkurrent, men nettopp når det gjelder kompakthet og nærhet både til bykjerne og regattabane, synes Oslo overlegen.

Avslutning i Oslo

I  forlengelsen av prosessen etter at søknadspapirene til Norges Seiforbund  var innsendt inn i juli 2009 har det  å få finalen til Olso blitt mer og mer aktuelt. Der er en forutsetning fra Volvo Ocean Race Committe at det legges inn baneseilaser i avslutningsprogrammet, slik at Volvo Ocean Race kan prege bybildet i en 14 dagers periodel. Baneseilasene skal i så fall trolig avvikles på Askerbanen der det er mer enn nok plass til å legge en fullverdig bane for VO70 båtene. Det planlegges målgang for den siste etappen helt inne i Oslo havnebasseng, og man vil trolig legge et rundingsmerke inne på Vågen i Bergen og eventuelt også i Stavanger. Dette for å knytte Norge sterkt til Volvo Ocean Race.

Langsiktige planer

Volvo Ocean Race er en del av NSFs langsiktige satsning og støtter opp om verdiene prestasjon, sikkerhet og miljø som forbundet med denne satsingen ønsker å profilere. Man håper med et slikt prosjekt å skape bredde i seilsporten langs kyst -Norge og har også lagt inn visse økonomiske forutsetninger som man ved å lykkes kan tilføre seilingen på flere nivåer. Seilforbundet har engasjert Frode Ranhoff i rekrutterings og kommunikasjons selskapet Headvisor AS som prosjektleder. Han har satt sammen en prosjektgruppe med folk fra Dinamo, Procorp, Herbern Marina og eventselskapet Possibility i Bergen.  Disse jobber parallelt med destinasjonen Oslo og man er godt i gang med arbeidet mot ledende norske industribedrifter med å sy sammen et båtprosjekt for 2011/12. Det er per idag for tidlig å spå hvorvidt man vil lykkes med dette arbeidet, men i erkjennelse av at tiden er knapp, er 2014/15 et aktuelt alternativ.

Tøff utvelgingsprosess

Deltakelse i Volvo Ocean Race må også ses som en forlengelse av NORSteam prosjektet og man har svært spennende planer for rekrutteringen av et mulig mannskap til regattaen. Man ønsker et lag med norske seilere der stammen utgjør rutinerte seilere på toppnivå, og det er innledet et samarbeide med Sjøkrigsskolen i Bergen som vil gi seilerne trening gjennom sitt marinejeger-korps.  Utvelgelsen av seilerne skal skje i fagmiljøet herfra og et reality-konsept basert på 71 grader nord.

Kan Børge Ousland fronte ?

Foreløpig er ingen norske seilere plukket ut til prosjektet, men man har et sterkt ønske at en kjent norsk ekspidisjonsdeltager kan være med å fronte utvelgelses prosessen av mannskap og prosjektet som sådan. Børge Ousland kan væren en slik person og det er innledet samtaler med han. Han er et norsk ikon og representerer de verdiene prosjektet ønsker å synliggjøre. Han skal selv ikke seile, men vil være en verdifull ressursperson med sin eventyrlige erfaring og status opparbeidet gjennom mange store ekspedisjoner, nå også som seiler gjennom sommerens tur gjennom nordøst- og nordvestpassasjen, forhåpentligvis som de første på en sesong.

Powered by Labrador CMS