KNS og KTK bak «Euroweek 2014»

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov og 100 år siden KNS  arrangerte den berømte «Euroweek-regattaen» her hjemme. Nå vil KNS og Klassisk Treseiler Klubb, KTK, invitere de klassiske seilbåtene til ny, internasjonal jubileumsregatta i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

HOVEDBILDE: Initiativtagerne til «Euroweek 2014» samlet til møte på Dronningen.  Fra høyre: Ludvik Sandnes, Per Bøymo, Peter Ennals, Tønnes Ingebrigtsen, Chris Ennals, Iver S. Waalen og Henrich Nissen-Lie.   Bildet foran er fra «Euroweek» 1914 i Oslo.  

KNS og KTK har satt sammen en gruppe som skal planlegge organiseringen og opplegget for en stor, internasjonal jubileumsregatta i Norge i 2014, etter mønster av jubileumsregattaen i 1914 og Euroweek i 2000. Gruppen, som besto av følgende: Per Bøymo, KNS, Ludvik Sandnes, KTK, Chris Ennals, KTK, Peter Ennals, KTK, Ivar S. Waalen, KNS, Tønnes Ingebretsen, KTK og Henrich Nissen-Lie, Seilas, hadde sitt første møte på Dronningen denne uken.

J-båt deltagelse?

Det er ønskelig å kople jubileumsregattaen til det offisielle Norges jubileumsfeiring. Gjennom gode kontakter til miljøene for klassiske seilbåter i Europa og USA håper man å få en stor og bred deltagelse i 2014. Flere av båtene som deltok i 1914 seiler fortsatt og vil trolig komme til å delta. Peter Ennals ble anmodet om å kontakte flest mulig allerede i sommer for å informere om 2014-planene.

Spesielt vil det bli satset på å få med de virkelig store seilyachtene, som de mange J-båtene og seilskonnertene som nå er restaurert og nybygget, og ikke minst kongebåten «Britannia» som snart er regattaklar i England. I tillegg til disse aller største båtene, vil det bli klasser for 6, 8, 10 og 12-meterbåter.

 Ikke bare Oslo

Arrangementet er tenkt gjennomført ved besøk i flere norske byer. Sandefjord er en svært aktuell kandidat. Det vil bli lagt opp til samarbeide med flere seilforeninger, kommuner og organisasjoner.

 KNS vil være det overordnete organ i organiseringen av EW 2014, det vil si å fronte arrangementet overfor myndigheter og marked, organisere seilingen, samt ta ansvar for sekretariat- og økonomifunksjonene.