Importen av seilbåter øker igjen

På vei mot gamle høyder?
På vei mot gamle høyder?

På vei mot gamle høyder?

Statistisk sentralbyrås ferskeste importtall for seiler viser at kurvene går oppover.

Publisert

Statistisk sentralbyrås tall for import av nye seilbåter indikerer at det har vært høy aktivitet i markedet i høst. Som vanlig varierer tallene mye fra måned til måned, både på grunn av tilfeldigheter og på grunn av sesongvariasjoner. Det er derfor litt tidlig å avbåse krisen i bransjen helt.

STOR VARIASJON. For det første er det begrenset hva som importeres av båter i vintermånedene, slik at relativt høy import i desember har nokså liten betydning for importørene. For det andre har det vært uvanlig stor variasjon i tallene for november og desember.

MARKEDET HAR STYRKET SEG? Det er flere bakenforliggende faktorer som trekker i retning av at markedet bør ha styrket seg i løpet av høsten. For det første er renten fortsatt lav, på tross av at Norges Bank har signalisert at rentene skal økes.

For det andre har den norske kronen styrket seg og EUR er i skrivende stund nede i 8,20 sammenlignet med kurser opp mot 9,00 for et halvt år siden. Siden importørene vanligvis tar oppgjør i euro, slår endringer i valutakursen umiddelbart inn i kjøpskostnaden for nye båter.

For det tredje er konjunkturene i Norge generelt i bedring. Boligprisene har vært på vei oppover en stund allerede, og salget av biler viser også en positiv utvikling etter å ha ligget på et lavt nivå tidligere i 2009.Begge deler trekker i retning av økt kjøpekraft og økt etterspørsel også etter seilbåter.

BÅTENE BLIR MINDRE. Ellers viser importstatistikken at det på slutten av 2009 ble importert uvanlig «små» båter. Etter at den gjennomsnittlige båtstørrelsen de siste par årene har ligget rundt39 fot, viser importtallene for november og desember at de importerte båtene i snitt var 35 fot.

Et annet interessant trekk er at de siste tallene fra SSB for 2009 bekrefter tendensen at det er de tyske båtene som er mest konjunkturfølsomme. Med dette menes at markedsandelen til de tyske modellene har steget i takt med at totalmarkedet har økt.