Pilene peker nedover
Pilene peker nedover

Pilene peker nedover

Kronekursen gir ikke seilbåtmarkedet akkurat noen hjelpende hånd.

Publisert Sist oppdatert

Da analytikeren Arve Halseth tok pulsen på seilbåtmarkedet for et halvt års tid siden, var han optimistisk.

– Men, sier han‚ – det som for et halvt år siden så ut som en begynnende oppgang  i seilbåtimporten, er blitt til en svak nedgang i stedet. De siste månedene viser statistikken en nedadgående trend.

UTFORDRENDE KRONEKURS. Halseth har studert import-tallene fra Statistisk Sentralbyrå og analysert annonse-aktiviteten på finn.no. Redusert kroneverdi har dempet lysten på nybåt-kjøp.

– Erfaringsmessig vil en økning i kronekursen med 10 prosent gi fem prosent dyrere seilbåter, sier han.

LAVT PRISNIVÅ. Når det gjelder bruktbåtmarkedet viser han til et relativt lavt prisnivå i perioden mai til juli, og han spekulerer i om været kan være årsaken.

– Ifølge klimastatistikk på yr.no for Blindern var temperaturen lavere og nedbøren høyere enn normalt i disse månedene, påpeker han.

VANSKELIG FOR SEILBÅTBRANSJEN. Halseth har også kikket de norske seilbåtimportørene i kortene, og regnskapstallene fra 2011 til 2014 forteller sitt tydelige språk om en bransje som ikke har det så lett. Utstyrsimportørene kan derimot vise til langt hyggeligere tall.

Arve Halseths analyse og tall finner du i sin helhet i SEILmagasinet nr. 7 for i år, som nettopp er dumpet ned i abonnentenes postkasser og som vil være i løssalg om få dager.