FÆRDERSEILASEN

26. MAI: Påmeldingsfristen til Færderseilasen løper ut 26. mai.
26. MAI: Påmeldingsfristen til Færderseilasen løper ut 26. mai.

Påmeldingsfrist i dag!

Påmeldingsfristen til Færderseilasen går ut i dag, og om ikke det helt store påmeldingsrushet kommer i dag, blir det færre deltagere i år enn i 2016.

Publisert Sist oppdatert

KNS har satt 26. mai som offisiell påmeldingsfrist for Færderseilasen. Man kan melde seg på senere, men da er startkontingenten skrudd godt opp.

Og på morgenen denne siste dagen, var det 526 påmeldte båter – hvilket er litt over hundre færre båter enn hva deltagerlisten endte på i 2016. Ved påmeldingsfristens utløp i 2016 var det 622 påmeldte båter, og så tilkom det 20 etteranmeldinger, slik at det totale antallet ble 642 båter.

Det har lenge sett ut til at årets Færderseilas skal komme til å inneholde flere deltagere enn i fjor, for både ved utløpet av mars og ved utløpet av april var deltagerantallet høyere enn på de samme tidene i 2016.

Les: Stor interesse for årets seilas

Svikt i mai

Påmeldingstakten i mai måned i år ser derimot ut til å ha sviktet – så langt. I 2016 kom det inn 430 påmeldinger i mai. Så langt er det kun kommet 334 i år.

Men – påmeldingsfristen løper imidlertid ut i dag, så det er ennå ikke for sent å bli Færder-deltager. Til midnatt er det 14 timer, hvilket betyr at KNS fra nå av må få inn åtte påmeldinger i timen frem til da for å matche fjorårets tall

Ikke for sent

Meld deg på Færder’n her.

Flest deltagere er det i gruppen av NOR Rating-målte båter med spinnaker. Den teller 117 båter.

Nest størst er klassen TurGLEDE, som ble introdusert i 2016. I denne klassen får alle båtene tildelt en tracker, og de har valgfri start mellom to intervaller. Trackeren registrerer båtenes tid automatisk. 79 båter er til nå påmeldt.

60 båter er tilmeldt i de ordinære turklassene. De mest racing-pregete klassene fordeler seg slik (tallene i parentes er deltagerantallet i 2016):

NOR Rating R 26: 15 båter (17)

NOR Rating R 33: 31 båter (23)

NOR Rating R 36: 31 båter (34)

NOR Rating R 40: 32 båter (29)

NOR Rating R 45+: 7 båter (20)

Express-klassen, som i 2016 talte 40 båter, har per nå 24 påmeldte.