Politiet mot mafiaen i thrilleren om «Britannia»

Mens Sigurd Coates stadig håper å få den 135 tonn store båten på vannet foregår det en kamp i kulissene som selv garvede jurister ikke aner utgangen på.

Publisert Sist oppdatert

Coates har nå fått hjelp fra politiet i Arkhangels for å få frigitt båten som han vitterlig eier og har overtagelsespapirer på fra tidligere i sommer. Politiet har fått oversendt saksdokumentene og mener nå de har tilstrekkelig ammunisjon til å kunne foreta en midlertidig forføyning slik at båten endelig kan sjøsettes og forlate verftet. Defor har Sigurd Coates forhandlet med flere eiere av mobilkraner og har nå til utsikt å få sjøsatt båten i løpet av uke 39 eller 40. Han sier imidlertid til Seilas at det nå begynner å haste da det om en måneds tid vil være for sent å få båten ut grunnet issituasjonen i området. Han frykter også at verftseieren ved hjelp av rettsapparatet vil bestride politiets forføyning, blant annet ved å hevde at overtagelsespapirene til Coates' eierselskap er utstedt av verftsdirektøren uten fullmakt. Direktøren selv har nå flyktet til Tyrkia, der han befinner seg slik amerikansk mafioso vil uttrykke det, «between a rock and a hard place», truet på livet som han er av verftseiren fra den ene siden, og med politianmeldelse fra Coates på den andre.

Sjøsetting under politibevoktning

Det er heller ingen enkel sak å komme til verftet med mobilkran. Dette ligger på en øy, og den spinkle broen kan ikke bære den enorme mobilkranen som har en løfteevne på 500 tonn. Derfor må denne lastes på lekter og transporteres sjøveien til øya. Hele kranoperasjonen koster en halv million kroner og vil foregå under streng politibevoktning. Når båten er sjøsatt vil den omgående forlate Arkhangels med kurs for norskegrensen der den ikke kan stoppes ettersom båten er godkjent registrert i Gibraltar.

Mange hindere

Det kan også bli en utfordring å få ut mastene og øvrig utstyr samt dokumentene for å få båten tollklarert. Det kan synes som om mulighetene for sabotasje er legio og at det trengs et uvanlig resolutt og handlekraftig politi for å få gjennomført en rettmessig overtakelse. Det spekuleres også i at eieren vil la verftet gå konkurs og at «Britannia» vil inngå i konkursboet. Da skal det etter russisk lov være en ganske tung prosess å få båten frigjort.

Absurd tilleggsregning

På toppen av alt har Coates nylig mottatt en tilleggsregning fra veftet på USD 4.2 mill (NOK 27.3 mill). Dette beløpet skal man være kommet frem til basert på differansen mellom en takst utstedt av lokale takstmenn og dokumenterte innbetalinger under bygging. Det hører med til historien at det ikke foreligger avtale mellom verft og byggherre på prosjektets totalpris, annet enn timepriser for definerte oppgaver. Båten har i dag en markedsverdi på rund 50 millioner kroner.

Oppgitt, men offensiv

Coates er naturlig nok temmelig oppgitt over situasjonen, men er ikke på noen måte villig til å kaste kortene. 12 års innsats med det meste av ledig kapital i prosjektet skal ikke være forgjeves. Han drar selv nordover for å overvære sjøsettingen som han nå tror vil finne sted. Lokal presse og TV har engasjert seg sterkt i saken og det medieoppbud som fant sted sist gang «Britannia» skulle sjøsettes vil ventelig bli enda større nå. Sigurd Coates er derfor blitt mediekjendis i Arkhangels og frykter til tross for mafiatilstandene ikke for sin egen sikkerhet.