Rekordstort VM for 29erne

Nærmere 190 båter deltar i VM for 29ere på Gardasjøen. Syv av dem var norske

Publisert

Mesterskapet ble dominert av australske seilere, og Haylee Outterridge som ligger på 2. plass er søster av den doble verdensmesteren i 49er Nathan Outteridge. Beste norske lag før finaleseilasene ligger på 70 plass og ble grundig slått både av svenske og danske 29er seilere, men nordmennene har sikkert har en nyttig og fin seileropplevelse i de krevende forholdene på Gardasjøen.

Resultater:

1        A U S   1          S t e v e n   T h o m a s ,   B l a i r   T u k e   8 , 0          

2        A U S   3 4        H a y l e e   O u t t e r i d g e ,   I a i n   J e n s e n   1 0 , 0      

3        U S A   2 8        J u d g e   R y a n ,   M a t t   N o b l e   1 2 , 0        

4        F R A   1 6 3 4        K e v i n   F i s c h e r ,   G l e n n   G o u r o n    1 4 , 0      

5        A U S   1 7 2 7        L a u r e n   J e f f r i e s ,   N a t h a n   O u t t e r i d g e    1 6 , 0        

6        A R G   1 3 0 8        P e p e   B e t t i n i ,   F e r n a n d o   G w o z d z   1 6 , 0      

7 0     N O R   1 2 1 0        A k s e l   S m e s t a d   J a c o b s e n ,   E r i k   N o r u m   S n e r l e b a k k e n   1 1 2 , 0      

8 9     N O R   8 7 8        A n d e r s   H y l e n   K l i p p e n b e r g ,   T o b i a s   J a r l   T jø m    1 3 7 , 0      

9 4     N O R   8 4 1        A n d r e a s   S o l a   F i s c h e r ,   B a a r d   T r o n d s s o n n   H u b e r t    1 4 8 , 0   

9 5     N O R   1 6 0 6        H e l e n e   N a e s s ,   A n e   G u n d e r s e n   1 5 0 , 0        

1 4 6  N O R   1 3 9 8        R a g n a   M e l b y e   E i d e ,   K r i s t i n   N y l a n d   2 2 4 , 0        

1 5 2  N O R   9 6 4        E l i n e   N o r u m   S n e r l e b a k k e n ,   L i n n   E m i l i e   S c hae f f e r   2 3 4 , 0        

1 6 4  N O R   1 1 9 9        P e r   K r i s t i a n   F r i s e n f e l d t   H o r n ,   A n d r e a s   B u s h    2 4 9 , 0  

Powered by Labrador CMS