ILLUSTRASJONSBILDE: En båt fikk kraftig skrogskade i baugen etter at trosene røk i uvær.

Misvisende opplysninger og skjult skrogskade

Vi kjøpte båt i desember 2020 og fikk opplyst på telefon at båten var helt ok. Det eneste var at den hadde hatt en liten gelcoatskade i baugen, men det var fikset av profesjonelle fagfolk...

Spørsmål: En venn av meg så på båten og syntes at den så fin ut. I kontrakten er det opplyst at: «Det er reparert Gelcoat i forbindelse med skade i baug». Vi overførte penger og tenkte ikke mer på dette med gelcoatskaden, da dette er noe som de fleste eldre båter har hatt. Vi brukte båten var fornøyde og merket ingen problemer. Så solgte vi båten til en på Vestlandet. Heller ikke han reagerte på noe. Etter en stund solgte også han båten videre til en i nord. Denne kjøperen tok båten på land og så at venstre side ikke var lik høyre side. Han begynte å se nøyere på båten og får en fagmann til å besiktige den.

Konklusjonen er at det viser seg at hele baugen har vært knust og har vært bygget opp igjen. Dette er neppe gjort av profesjonelle fagfolk. Siste kjøper forlanger kjøpet hevet og også han vi solgte båten til ønsker båtkjøpet hevet overfor oss. Vi ønsker ikke å lure folk og aksepterte å ta båten tilbake.

Vi har nå båten og har fått en takstmann til å se på båten. Han sier at baugen har vært skadet i et omfang på 1,5 til 2 meter, spesielt på styrbord side. Da han satt et skrujern i båt siden sprakk det av 3-4 centimeter med sparkel. Virker som de har lappet sammen den skadede baugen og forsøkt å bygge opp ny med sparkel. Han estimerte reparasjon til cirka 200 00 kroner.

Er det mulighet for å heve kjøpet overfor vår selger, eller i minste fall få tilbakebetalt reparasjonskostnadene.

Svar: Du sier at selger nevnte en liten gelcoatskade i baugen, og jeg er natur-ligvis enig i at en liten gelcoat-skade er noe de fleste eldre båter har hatt, og dette er normalt ufarlig. I kontrakten heter det at: «Det er reparert gelcoat i forbindelse med skade i baug». 

Dette indikerer to ting. For det første at det har vært en skade i baugen. For det andre at båten som følge av dette har fått reparert gelcoat. Gelcoat, eller gelbelegg, er det beskyttende, glassfiberfrie herdeplastsjiktet på overflaten av glassfiberarmert polyesterplast. Gelcoaten beskytter det lastbærende laminatet mot blant annet slitasje og vanninntrengning. Denne opplysningen tilsier derfor, som du også selv oppfattet, at dette er en mindre og overflatisk skade og -reparasjon. 

Det viser seg imidlertid båten har hatt en nokså stor og omfattende skade, og hvor dette ikke er dekkende opplyst overfor deg ved kjøpet. Slik jeg oppfatter det er det derfor gitt uriktige opplysninger. Dette er i strid med kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a. I tillegg er det nærliggende å tenke at selgeren, som var kjent med skaden, «har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få», jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav b. Båten er derfor mangelfull. 

Hvorvidt dette må anses som en vesentlig mangel som gir rett til heving etter kjøpsloven § 39, er mer usikkert. Dette vil bero på en helhetsvurdering. Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt kjøperne en rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelser skal tilbakeføres. Ved helhetsvurderingen skal det legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger. Utgangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Uansett, om det ikke er grunnlag for heving, vil mangelen i utgangspunktet gi dere rett til et forholdsmessig prisavslag. 

I tillegg blir det imidlertid et spørsmål om reklamasjonsfrister. Du kjøpte båten desember 2020. Etter kjøpsloven § 32 gjelder det i utgangspunktet en absolutt reklamasjonsfrist på to år fra overtagelsen. Etter dette kan du som kjøper ikke gjøre mangelen gjeldende med mindre «selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro», jf. kjøpsloven § 33. Dersom selgeren har underslått disse opplysningene om skrogskaden, synes dette å være situasjonen. Da er det, som du skriver, svindel. Med andre ord vil du uavhengig av reklamasjonsfristen kunne gjøre ditt mangelskrav gjeldende mot selgeren. •

JURIDISKE PROBLEMER?

SEILmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon.

Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl i Zenit Advokater i samarbeid med SEILmagasinet tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken, hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00.

Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1200 kroner inkl. mva.

Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.