Årsmøte i NORC

Skagerrak Cup 2009 og Einar Sisseners Minnepokal er nyheter som skal presenteres på Norwegian Offshore Racing Club årsmøte på Dronningen 23. februar kl 1900.

Publisert

SAKSLISTE

 

1.     Godkjenne innkallingen og saksliste

2.     Velge dirigent og sekretær

3.     Velge to til å undertegne protokollen

4.     Årsberetning

5.     Regnskap i revidert stand

6.     Innkomne forslag

7.     Fastsettelse av pris for målebrev

8.     Fastsette medlemskontingent

9.     Vedta budsjett og handlingsplan

10.   Valg av styreleder

11.    Valg av de styremedlemmer som er på valg

12.   Valg av 2 revisorer

13.   Valg av valgkomite

14.   Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.

Powered by Labrador CMS