World Sailing visepresident Scott Perry.
World Sailing visepresident Scott Perry.

Tar oppgjør med eget styre

I sitt valgmanifest tar Scott Perry et nådeløst oppgjør med det styret han selv er en del av. Nå utfordrer han Kim Andersen i kampen om presidentvervet.

Publisert Sist oppdatert

- Med mindre vi får orden på økonomien vår, vil ingenting annet ha noe å si, sier Scott Perry i sitt valgmanifest. Sammen med presidenten Kim Andersen og et annet styremedlem, Quanhai Li ber han om medlemmenes tillit til å lede det internasjonale seilforbundet, World Sailing, i de neste fire årene. Et fjerde styremedlem, Jan Dawson, stiller til valg som visepresident.

Fordømmer eget styre

Det kan synes underlig at Perry som sammen med Andersen og Dawson har hovedansvar for den miseren World Sailing befinner seg i, nå fordømmer sitt eget arbeide i styret. Det er påfallende at Perry i sitt manifest beskriver den økonomiske situasjonen i forbundet som om han står på utsiden, til tross for at både han selv og styremedlem Jan Dawson begge sitter i forbundets Audit Committee som skal ha full oversikt og som forutsettes å skulle gripe inn om nødvendig. De må begge ha sovet i timen. Perry er om ikke annet i hvert fall brutalt ærlig. I sitt manifest gjengir han en tabell som viser inntekter, utgifter og resultat de siste ni årene basert på revidere regnskap fra 2011 til 2019.

Dramatisk forverring siden 2016

Det synes åpenbart at økonomien har forverret seg dramatisk siden 2016 da Kim Andersens styre tok over, til tross for at inntektene har økt jevnlig.

Den store utbetalingen fra Rio-OL i 2016 var resultatet av en meget gunstig valutakurs på amerikanske dollar mot pund, noe som ga to millioner ekstra i forhold til OL i London i 2012. Overskuddet fra OL 2016 skulle gi økonomisk styringsfart frem til 2020, men isteden har Andersens styre med økonomiansvarlige Perry og Dawson pådratt forbundet astronomiske kostnader på i alt 22.5 millioner pund i perioden 2017-19 sammenlignet med 12.2 millioner i 2013-15. Vi har ikke tatt med OL årene 2012 og 2012 i disse beregningene.

Store akkumulerte underskudd

Mens underskuddene i årene 2013-15 beløp seg til 5.45 millioner pund, økte de akkumulerte underskuddene i perioden 2017-19 til 12.372 millioner pund. Kostnadsøkningen har resultert i stadig større tap inntil man i desember 2019 ble tvunget til å ta opp lån på 900.000 GBP fra Barclays Bank med sikkerhet i eiendelene i Isle of Man Trust. Selv med dette lånet ville det sett dystert ut om ikke IOC hadde kommet til unnsetning i juni i år med et lån på 3,1 millioner dollar som skal tilbakebetales i fem årlige avdrag fra desember 2021. Da vil forhåpentligvis lisensinntektene fra OL 2021 være på plass og sikre likviditeten frem til 2024, selv om utbetalingen fra IOC kan være lavere enn fra London og Rio dersom det i det hele tatt blir et OL i 2021.

Andersen og Perry i hver sin verden

Scott Perry tegner et ganske annerledes bilde av situasjonen enn hva Kim Andersen gjør i sitt manifest. En skulle tro de ikke hadde sittet i det samme styret ettersom Andersen legger skylden på miseren på det forrige styret og på Covid-19, mens han ellers fremhever styrets arbeid med å ta de nødvendige grep for å få økonomien tilbake på riktig spor for fremtiden. Det stemmer ikke med Perrys virkelighetsoppfatning.

Feil å flytte kontorene

Scott Perry erkjenner også at det var feil å flytte kontorene fra Southampton til dyre lokaler i London, men har har tidligere i et intervju med Seilmagasinet uttalt at han og det øvrige styret ble ført bak lyset av Kim Andersen og den tidligere CEO Andy Hunt som ukorrekt hevdet at leieavtalen med Ariadne House i Southampton ikke lot seg forlenge. Husleien i London er idag circa 370.000 GBP og det blir en oppgave for det fremtidige styret å reforhandle eller komme seg ut av denne kontrakten.