MANGE: Alle om bord har sin spesifikke rolle og er like viktige for helheten. (Foto: Asbjørn J. Thorup)
MANGE: Alle om bord har sin spesifikke rolle og er like viktige for helheten. (Foto: Asbjørn J. Thorup)

Seilere lærer næringslivet

Alle om bord er viktige – slik er det i næringslivet også. Alle i en bedrift er viktige.

Publisert Sist oppdatert

HOVEDBILDE: Thomas Nilsson holdt foredrag for næringslivet om lagarbeid om bord i en båt (Foto: Morten Jensen)

– Riktig person i riktig posisjon. Riktigere personer i nøkkelposisjoner. Alle posisjoner er like viktige. Enhver må være fornøyd i sin posisjon.

Thomas Nilsson, leder av seil-teamet Wolfpack, var nylig invitert av Danske Bank og KNS til å holde frokostseminar, og temaet var lagarbeid om bord i en båt – og hvilke overføringsverdier dette har  for en bedrift i næringslivet. En fullsatt sal lyttet til erfaringene og filosofien til Wolfpack-laget, og det ble nikket gjenkjennede fra mange salen.

Ineffktivt uten «playbook»

Det handlet om utfordringen med å få et mannskap på kanskje 20 personer til å fungere på en forholdsvis liten flate. Selv en stor båt blir liten når et titalls personer skal romstere rundt med ulike oppgaver. Uten system og det Thomas Nilsson kaller en «playbook» blir det fort ineffektivt og  kaotisk.

En playbook er en oppskrift på hver enkelt seilers oppgaver og ansvarsoppgaver i laget; fra lenge før man går om bord til lenge etter at man har gått i land.

– Det må være klare roller og ansvar om bord, tydelige kommandorekker og vi må ha klare felles mål. Vi må skape gode og fastlagte rutiner, og vi må ha samhold og kameratskap.

Færrest mulige feil

Seiling er en kompleks sport, og det å gjennomføre en regatta feilfritt er så godt som umulig. En vinneroppskrift for å lykkes er derfor å forsøke å gjøre færrest mulig feil – og å unngå de store blemmene. I Wolfpack har man konsentrert hovedområdene ned til tre: Utstyret, mannskapets roller og kommunikasjon.

– De to første punktene er enkle, det siste er det vanskelige. Utstyret skal fungere. Punktum. Dårlig eller defekt utstyr er den enkleste måten å ødelegge et godt resultat på. Å definere mannskapets roller er også nokså konkret og enkelt. Å få til en god kommunikasjon – på alle plan – om bord er derimot utfordringen og det som tar tid, sa han.

Fin arena

Så også i en bedrift. Nilsson understreket gjennom hele foredraget hvor viktig kommunikasjonen om bord er – det er selve smøringen som skal til for at mannskapets ulike roller skal gripe naturlig inn i hverandre slik at hver enkelts innsats bidrar til å heve laget som helhet.

Foredraget viste med all mulig tydelighet at en båt er en egnet arena å utvikle lagarbeid på – og det er nok også noe av årsaken til at flere firmaer har oppdaget verdien av å ta bedriften med ut på sjøen og bruke en båt som «playground».