KAMP: 8. og 9. oktober blir det kamp om å kunne kvalifisere seg til seilsportsligaen i 2017.
KAMP: 8. og 9. oktober blir det kamp om å kunne kvalifisere seg til seilsportsligaen i 2017.

Nå rettes blikket mot 2017

8.–9. oktober får nye seilforeninger muligheten til å kvalifisere seg for seilsportsligaen i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Når årets seilsportsliga er unnagjort 11. september, vil det være fire ledige plasser i 2. divisjon for 2017-sesongen. De plassene vil interesserte seilforeninger kunne kjempe om, og oppgjøret om dem, det vil finne sted i Åsgårdstrand 8.–9. oktober – helgen før mesternes mester går av stabelen. Fristen for å melde sin interesse for å være med er 30. september.

– Men også de foreningene som har rykket ut av seilsportsligaen, vil kunne være med og kjempe om disse fire plassene, forklarer Magnus Hedemark i SailLogic, som har det operative ansvaret for seilsportsligaen.

Kan melde seg av

Teoretisk kan det også bli flere ledige plasser, for deltagerne i årets seilsportsliga har anledning til å melde seg ut av ligaen. Det er forbundet med en del kostnader og forpliktelser å delta i ligaen, og selv om de aller fleste seilforeningene som har deltatt er både entusiastiske og fornøyde med ligaseilingen, kan det være foreninger som synes det koster mer enn det smaker – eller at deltagelsen i ligaen ikke har fenget nok internt i foreningen.

Skulle en forening velge å melde seg av, vil plasseringene i ligaen i 2016 forskyve seg. Skulle for eksempel et lag som er kvalifisert for deltagelse i 1. divisjon velge å trekke seg, vil de fem beste lagene i 2. divisjon rykke opp i stedet for bare fire, og fem nye lag rykke inn i 2. divisjon. Fristen for å melde seg av ligaen er også 30. september.

Fire nye arrangører i 2017

Hvem som skal være arrangører av de fire ligarundene i 2017, vil også bli bestemt denne høsten.

– Vi håper på riktig mange søkere – fra enkeltforeninger eller fra foreninger som går sammen om å søke – og vi ønsker oss søkere fra hele landet. Norsk Seilsportsliga skal ha god geografisk spredning i arrangementene, sier Hedemark.

– Vi ser gjerne søknader som er knyttet til andre publkumsarrangementer på stedet som ikke nødvendigvis har med seiling å gjøre.

Hedmark nevner eksempler på festivaler som Trænafestivalen, Sildajazz i Haugesund og Molde Jazzfestival – og lignende arrangementer.

– Det hadde vært veldig morsomt å få til ligarunder i kombinasjon med noe slikt hvor det allerede er et publikum, sier han.

Nyttig kompetanse-overføring

Hedemark mener terskelen for å arrangere en runde av seilsportsligaen ikke er altfor høy. 10–15 personer per weekend er omtrentlig hva som kreves for å operere startbåt, bøyebåter, dommerbåter og RIB-er til mannskapsbytte, mener han.

– Didrik Godaker og Karl Kjørstad har fra sentralt hold vært med på ligarundene i år som startsjefer, og vi ser at dette gir en veldig verdfull kompetanseoverføring til foreningene som arrangerer ligaen. Vi opplever at seilforeningene syntes det har vært gøy og inspirerende å ha oss på besøk, at vi står for en viss profesjonalitet og at de er stolte over å ha arrangert 48 seilaser i løpet av en weekend. Vi ser også at denne typen arrangement tiltrekker ungdom, og vi ser jo at foreningene rundt om sårt trenger en fornyelse og foryngelse av staben som startere og dommere. Seilsportsligaen kan kanskje bidra til dette fordi dette gir morsom og effektiv læring, sier Magnus Hedemark.

30. september vil det være klart hvilke foreninger som ønsker å fortsette i seilsportsligaen i 2017, og 9. oktober vil det være klart hvilke nye foreninger som får plass i 2. divisjon.