I Moss og Soon

LOKAL LIGA: I Moss og i Soon arbeides det for å forsøke å lage en lokal seilsportsliga som skal gå på kveldstid i ukedagene.

Satser på lokal seilsportsliga

I Moss og Soon snuser man på tanken om å lage en lokal seilsportsliga.

Publisert Sist oppdatert

– Ja, vi jobber med en idé om å anskaffe tre J/70-er og lage en lokal liga her i Soon og Moss. Akkurat nå er vi i en fase hvor vi lodder interessen for dette, forteller Magne Klann i Soon Seilforening.

Tanken er å ha ligaseiling en dag i uken der ni lag konkurrerer med hverandre. De beste lagene til enhver tid får representere foreningene sine i Norsk Seilsportsliga, der Soon er kvalifisert for 1. divisjon og Moss seiler i 2. divisjon.

Halve sesongen skal ligaseilingen foregå i Moss, og i den andre halvdelen i Soon. Det blir korte baner der tre og tre lag seiler mot hverandre om gangen.

Kan bare komme og seile

– Seilingen vil foregå rett utenfor brygga, og dette i seg selv tror vi har en stor egenverdi med hensyn til rekrutteringen, mener Klann.

Opplegget er tenkt slik at foreningene har en ligasjef som sørger for at båtene er rigget opp og klare når det skal seiles. Seilerne, som selv har dannet lag, møter opp på brygga med seilklær og seiler seilasene. De trenger ikke eie noen båt selv for å være med.

Finansiering

Finansieringen av båtene og ligaen skal skje gjennom at hver deltager betaler en sesong-sum i størrelsesorden 5000 kroner. I tillegg er det nødvendig med en sponsor som kan bidra med ca. kr 600 000. Totalbudsjettet vil være på rundt regnet 1,5 mill. kroner for å anskaffe båtene.

Foruten å seile de lokale ligarundene, vil båtene være tilgjengelige for trening alle andre dager i uken for dem som er med på prosjektet. Fordelingen skal skje etter et nettbasert booking-system.

Lodder interessen

– Vi har akkurat gått ut med en forespørsel til medlemmene i begge foreningene for å lodde interessen, og så får responsen på den være bestemmende for hvordan vi skal gå videre med planene. Vi håper imidlertid på å få fullmakt fra foreningenes årsmøter (i Soon 17. februar og i Moss 18. februar) om å kunne få arbeide videre med prosjektet, sier Klann.

Håpet hans er å kunne sette i gang allerede i år, men per i dag er det leveringstid frem til juli på nye J/70-er.

– Vi har imidlertid håp om en løsning for seiling før den tid dersom dette skulle ta av, sier Klann.

De har satt et tak på 50 personer som vil kunne få plass i opplegget, og det er førstemann til mølla som gjelder.