ENIGE: Norges Seilforbunds president, Jørgen Stang Heffermehl, og leder av SailLogic, Magnus Hedemark, har undertegnet en langsiktig avtale om seilsportsligaen.
ENIGE: Norges Seilforbunds president, Jørgen Stang Heffermehl, og leder av SailLogic, Magnus Hedemark, har undertegnet en langsiktig avtale om seilsportsligaen.

– Vi vil utvikle seilsportsligaen

– Vi vil utvikle seilsportsligaen til å bli en enda mer attraktiv arena for seilere, publikum og kommersielle aktører, sier Magnus Hedemark, leder av SailLogic.

Publisert Sist oppdatert

Utsagnet kommer i forbindelse med at Norges Seilforbund og sports marketing-selskapet SailLogic undertegnet en langsiktig avtale om å drifte seilsportsligaen i årene som kommer. Avtalen innebærer at SailLogic overtar ansvaret for alt det praktiske knyttet til gjennomføringen av seilsportsligaen.

SailLogic har allerede vært betydelig involvert i de to første sesongene av seilsportsligaen.

Frigjør ressurser

– Vi er veldig fornøyde med denne løsningen. Det er ikke til å legge skjul på at seilsportsligaen har krevd mye både når det gjelder økonomiske og menneskelige ressurser i NSF. NSF skal være en pådriver til å utvikle seilsporten, men vi skal ikke nødvendigvis drifte det vi utvikler av nyskapninger, sier konstituert generalsekretær, Per Christian Bordal, i Norges Seilforbund.

Magnus Hedemark er på sin side også godt fornøyd med å ha fått en langsiktig avtale.

Vil gjøre ligaen til et fyrtårn

– Det gjør at vi for fullt kan starte arbeidet med å utvikle seilsportsligaen til å bli en enda mer attraktiv arena for seilere, publikum og kommersielle aktører, sier Hedemark.

Han forteller at de ved hjelp av teknologi vil tilføre seilsportsligaen elementer som skal gjøre seiling mer spennende og forståelig å følge for et publikum som enten befinner seg der seilasene foregår eller som følger regattaen på for eksempel internett eller TV. 

– Vi har som mål å gjøre seilsportsligaen til et fyrtårn innen norsk seiling, og håper at det vil gi inspirasjon til seilere, seilforeninger og arrangører til at de også vil utvikle sin seiling og sine arrangementer, sier Magnus Hedemark.

SailLogic samarbeider blant annet med teknologiselskapet SAP som har utviklet et tracking-, resultat- og analyseverktøy som brukes av alle de 18 nasjonale seilsportsligaene rundt om i Europa.

Vil anskaffe fem nye J/70

Avtalen innebærer også at SailLogic overtar eierskapet til de fem J/70-ene som benyttes i seilsportsligaen, og i den forbindelse fortalte Magnus Hedemark under klubbkonferansen som nylig ble avholdt på Gardermoen, at de håper å kunne selge de nåværende båtene så fort som mulig og erstatte dem med fem nye J/70-er.

– Dette ønsker vi å gjøre for at materiellet i seilsportsligaen skal være best mulig, men også for å gi mulighet for seilforeningene til å kjøpe J/70-er for å ha dem som treningsbåter lokalt, sa han.

Selv om SailLogic nå overtar det operasjonelle knyttet til seilsportsligaen, vil Norges Seilforbund fortsatt eie konseptet seilsportsliga og ha ansvaret for alt det formelle knyttet til arrangementet.