Seks klasser på to baner
Seks klasser på to baner

Seks klasser på to baner

Seks klasser – pluss eventuelle flerskrogbåter – det ser ut til å bli fordelingen for årets store shorthanded-regatta, Watski Skagerrak TwoStar.

Publisert

Nye måltall og et nytt respitt-system har brakt et helt nytt spenningsmoment inn i Watski Skagerrak TwoStar 2013. Hvordan de nye måltallene slår ut, har ennå ingen den fulle og hele oversikten over.

Fredrikstad Seilforening, som arrangerer Watski Skagerrak TwoStar, har nå klasseinndelingen klar, og utgangspunktet har vært å skape noenlunde jevnstore klasser med hensyn til antall deltagere.

FIRE KLASSER + TO KLASSER. På den lange offshore-banen er båtene delt inn i fire klasser, på coastal-banen er det to. Ingen flerskrogsbåter er per i dag påmeldt, men om de kommer innen påmeldingsfristen løper ut 3. juni, vil de bli plassert i egne flerskrogsklasser.

Ikke alle de påmeldte båtene har fått endelige måltall, men Fredrikstad Seilforening har likevel valgt å gå ut med en klasseinndeling, som ser slik ut:

Offshore:

KLASSE 1: 0,898–0,985

KLASSE 2: 0,986-1,000

KLASSE 3: 1,001-1,060

KLASSE 4: 1,061 og høyere

Coastal:

KLASSE 11: 0,866–0,970

KLASSE 12: 0,971 og høyere

– Dersom det blir store forskyvninger på deltagerlisten etter at klasseinndelingen er foretatt, forbeholder vi oss retten til å gjøre justeringer. Dette vil i så fall komme som en endring av seilingsbestemmelsene og vil bli kunngjort i henhold til dem, sier arrangementssjef Jon Egil Johnsen i Fredrikstad Seilforening.

Seilingsbestemmelsene for begge banene er lagt ut i dag.

SKILLELINJER. Ser man på dagens deltagerliste, vil klasse-inndelingen bety at skillet mellom klasse 1 og 2 går mellom en First 34.7 og en Elan 37, som havner i hver sin klasse. Mellom klasse 2 og 3 går skillet mellom en Elan 37 og en Grand Soleil 40, og mellom klasse 3 og 4 er skillet mellom en IMX 40 og en X-442.

På Coastal-banen går skillet mellom klasse 11 og 12 ved en Bavaria 40 Vision og en Oceanis 43 – som havner i hver sin klasse.

FLERE PÅ COASTAL-BANEN. Per i dag er det påmeldt totalt 86 båter til Watski Skagerrak TwoStar, og de fordeler seg med 25 båter på coastal-banen og 61 båter på offshore-banen.

– Vi håper vi skal klare å runde 100 båter innen påmeldingsfristen utløper, og jeg tror særlig Coastal-banen, som har lavere krav til sikkerhetsutstyr, vil bli et populært alternativ nå frem mot påmeldingen stenger 3. juni. Å delta i den lange seilasen krever tross alt både kvalifikasjoner og planlegging på lengre sikt, sier Jon Egil Johnsen.

Påmelding til Watski Skagerrak TwoStar.