Nå blir det enklere å kjøpe båt

Sjøfartsdirektoratet lanserer heldigital registrering i skipsregisteret av fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

For å få pant i båten du kjøper, må båten bli registrert i Sjøfartsdirektoratets skipsregister. Det kunne ta opp til en uke før, men kan nå gjøres på minutter. Det kan du dra fordel av om du skal bytte båt.

Det er mulig å registrere båter fra syv meter opp til 15, mens båter over 15 meter må registreres.

Pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet

For å effektivisere innsending av skjema og nødvendig dokumentasjon ved registrering, lanserte Sjøfartsdirektoratet i oktober 2021 en publikumsportal for elektronisk tinglysing av dokumenter: E-tinglysingsportalen. Løsningen vil forenkle samhandlingen med Sjøfartsdirektoratet ved tinglysing av eierskifter, pantedokumenter og andre rettsstiftende dokumenter. Det er den første portalen av sitt slag i Norge.

– Dette er en viktig milepæl for skipsregistrenes historie i Norge. Løsningen representerer en betydelig modernisering av saksprosessen, og er tidseffektiv for våre kunder, sier avdelingsdirektør ved avdeling skipsregistrene, Elisabeth Hvaal Lingaas.

E-tinglysingsportalen er en publikumsportal hvor kunden selv spesifiserer hva som skal registreres. Etter å ha svart på et sett spørsmål kommer det opp en arbeidsliste. Arbeidslisten består av dokumentasjonskravene for den aktuelle registreringen. Elektroniske skjema er selvsagt tilgjengelig i portalen, som fylles ut via Altinn. Kunden, og andre parter man har invitert inn i arbeidslisten, får en kontinuerlig oppdatert oversikt over sakens status.

Skjøter, pantedokumenter og andre skjema kan nå signeres med BankID. Det gjør at tiden kundene bruker på innsending av skjema i mange tilfeller kan reduseres fra 5-7 dager via ordinær postgang, til noen få minutter. Elektronisk tinglysning styrker også rettssikkerheten ved kjøp, salg og panteheftelser på grunn av trygg og effektiv elektronisk saksbehandling.

Når all dokumentasjon er på plass, betales det for registreringen. Saken sendes deretter inn til Skipsregistrene for endelig saksbehandling og tinglysing. Dersom kunden møter utfordringer eller har spørsmål underveis i prosessen, er en saksbehandler i Skipsregistrene tilgjengelig for assistanse.

– For mange av våre kunder, som nå i stor grad kan unngå å sende dokumenter i posten, vil portalen og elektronisk tinglysning helt klart oppleves som en effektiv og tidsbesparende tjeneste. Både næringen og privatpersoner vil ha stor nytte av dette i årene som kommer, sier seniorrådgiver Bjørn Tore Fasmer, som har vært produkteier for e-tinglysing ved avdeling skipsregistrene.

I sum er portalen for elektronisk tinglysning forvaltning i verdensklasse innen fagområdet. Den legger til rette for en effektiv flaggstatsadministasjon, og er et viktig ledd i digitaliseringen av flåten. Eierskifter og pantsettelser kan gjennomføres mer effektivt, noe som gjør at skip kommer raskere i drift. For fritidsbåteiere vil tjenesten også forenkle registreringen i NOR, særlig ved kjøp og registrering av nyere båter med kjent eierhistorikk.

Dette en elektronisk tjeneste som skal brukes både av privatpersoner, og av sentrale aktører i den maritime næringen. Ambisjonen har vært at løsningen skal være så enkel og effektiv at den kan brukes på bryggekanten. I tillegg kan den brukes 24/7.