Solingfeber i Arendal

Vinteren ligger over Torungene, men i Arendal er solingseilerne godt i gang med forberedelsene til en ny sesong. Båt nr 25 er på vei og fire lokale lag drar i mai til EM på Balatonsjøen i Ungarn.

Publisert

Kommende tirsdag 21. februar kl 20.00 har solingseilerne temakveld på Moringen Pub. Tema denne gang er seilregler med Trond Strandenes fra Grimstad som foredragsholder. Ellers møtes seilerne annenhver mandag på samme sted. Selv om temaene varierer er det fokus på seiling. Oppsett av båt, med logging av mast, trimming av seil, nødvendige justeringer etc. Møtene vært ledet av Preben Asbjørnrød som har flyttet til Arendal fra Tønsberg. Disse møtene er godt besøkt, med 15 og 20 seilere på plass hver gang. Utover i vinter kommer flere aktuelle temaer opp: Taktisk seiling, regler og planer rundt neste års arrangementer. Møtene er åpne for alle og gir seilere og andre en unik sjanse til å bli kjent med folk i miljøet. Alle er flinke til å dele av sin kunnskap og målet med dette er å løfte alle til et høyere kunnsapsnivå før kommende sesong. Første helg i mai arrangeres det trening på vannet med Preben Asbjørnrød, Dag Usterud og Pål Christoffersen som instruktører før et bærer sydover mot EM for fire Arendalslag. Første seilas i EM går 15 mai og mesterskapet avsluttes 19. mai. Da er seilerne en viktig erfaring rikere og Arendal Seilforening vi ha fått viktige impulser før de selv skal arrangere EM I 2007.