Seiltinget 2015

Startlisensen bortfaller, personlig lisens består

Startlisensen bortfaller, personlig lisens består

Seiltinget besluttet å avvikle startlisensen.

Publisert Sist oppdatert

Storbåtseilerne kan nå puste lettet ut, for regattaene i 2015 vil ikke by på krav om startlisens for å delta. Seilere i store og aktive jolle- og kjølbåtklasser må imidlertid løse en personlig lisens som også inneholder en forsikringsdel. Styret i NSF har fått mandat til å bestemme hvilke, og for 2015 vil det være disse:

 • Optimist
 • Zoom8
 • Brett
 • RS Feva
 • 29er
 • Laser
 • Europajolle
 • Express
 • Snipe
 • Melges 24
 • Formula 18
 • OL-klasser
 • Paralympiske klasser

 

Alle deltagere i et norgesmesterskap må fra i år av også løse en personlig lisens. Lisensen kan tegnes for hvert enkelt arrangement eller på årsbasis. Begge lisenstypene inneholder en forsikringsdel.

Styret i Norges Seilforbund fikk med andre ord full tilstlutning til det forslaget de la frem for seiltinget. Kun ni stemte imot.

Ordningen vil tre i kraft allerede 1. april.

Satsene for personlig lisens i 2015 vil være:

 • Engangslisens kr 175
 • Årslisens junior kr  310
 • Årslisens Senior kr 400

 

SEILKRETSENE BESTÅR. Det utspant seg også en relativt stor diskusjon rundt hvorvidt man skulle fjerne kretsleddet i norsk seilsport, men dette falt.

Seiltinget ga flertall til et forslag fra Hordaland Seilkrets som inneholdt en del føringer til Norges Seilforbund om at de i samarbeid med kretsene skulle utvikle et strategidokument om hva seilkretsenes oppgaver skal være. Seiltinget ga også NSF mandat til å endre, slå sammen eller legge ned kretser som ikke tilfredstiller idrettsforbundets med hensyn til antall foreninger.

Rundt 100 delegater er samlet denne helgen på Gardermoen for å diskutere norsk seilsports fremtid og forhandlingene forstetter i morgen.