Stim av jenter søker NorSteamprosjektet

Seilforbundets andre informasjonsmøte var preget av jentenes interesse for storbåtseiling

Publisert

Av de syv som stilte i gårsdagens informasjonsmøte om seilforbundets NorSteam prosjekt var hele fem av de fremmøtte jenter. Det tyder på at jentene lar seg inspirere av jenter som Eller MacArthur, Dee Caffari og Samantha Davies.

Den tidligere Fram XV, nå NorSteam, en Farrdesignet 51 foter med topplasseringer i EM og VM fior IMS båter, ligger nå i Sandefjord for opprusting, men den skal være klar til den første treningen helgen 18 og 19. april. Da regner sportslig leder for prosjektet Bjørn Lofterød med at mannskapet er på plass. Vi skal senere komme tilbake med navn på dem som etter to møter er tatt ut til prosjektet.

Treningen utover våren skal foregå på tirsdager og søndager og laget får støtte fra det tidligere Fram-laget og ikke minst fra Kong Harald som personlig skal trene de unge seilerne. Kongens bidrag til prosjekter er dermed avgjørende. Ikke bare har han generøst donert båten som ligger til grunn for satsningen, men har tar også stor interesse for utviklingen av seilerne, og iveren etter å delta som instruktør og mentor er etter sigende overveldende.

Laget skal delta i de fleste regattaer, men båten skal også benyttes til noe eventseiling for å finansiere prosjektet. Seilforbundets Hans Egil Eriksen, sier at gjennom eventseiling og sponsoravtaler er prosjektet så godt som fullfinansiert for 2009 sesongen. Kong Harald har for øvrig stipulert at 25% av et eventuelt overskudd fra prosjekter skal pløyes tilbake i NorSteam, de resterende 75% går til toppidrettssatsingen i NSF.

Når NorSteam skal benyttes i eventseiling vil deltakerne få tilbud om å seile i andre båter. NorSteam har inngått et samarbeide med X-41 klubben og med Christen With som skal lede seilingen på Ole Martin Vordahls Cookson 50, «Camilla», tidligere «Al Capone».

NorSteam vil bli stasjonert i Soon der sportslig ansvarlig Bjørn Lofterød har bosted og båtmanager Per Christian Bordal har sitt daglige virke. Dermed får båten det nødvendige daglige ettersyn og Son er en fin base for seiling under gunstige vindforhold.

En av Seilasleserne etterlyser et prosjekt som ikke forutsetter at man bor i Osloområdet for å kunne delta. Han hevder at det i Norge finnes mange gode seilere i aktuell alderesklasse som ikke har mulighet til å delta når prosjektet er så sentrert rundt Oslofjorden. Seilforbundet / NorSteam må kunne bygge prosjekter utenfor oslo også for å sikre rekkruterringen til seilsporten. Dette gjøres ikke bare gjennom jolleseiling og Oslo området, hevder han.

Norges Seilforbunds generalsekretær og sportssjef Espen Guttormsen er enig i at det hadde vært ønskelig med NorSteam prosjekter også i disktriktene. Det kan komme i fremtiden, men han understreker at man med foreløpig bare en båt til disposisjon nødvendigvis må velge å plassere seg der de fleste aktuelle seilerne befinner seg og i tyngdepunktet for denne type seiling.

 

Powered by Labrador CMS