Student NM i seiling avlyst
Student NM i seiling avlyst

Student NM i seiling avlyst

Styret i Bundefjorden Seilforening har i går kveld besluttet å avlyse årets Norgesmesterskap i seiling for studenter som følge av for få påmeldte lag.

Publisert

Fra Erik Ph. G. Solberg

Nestleder Bundefjorden seilforening

Leder av arrangementskomiteen for StudentseilNM 2010 og 2011, har vi mottatt denne meødingen:

«Intereressen for seiling som studentidrett i Norge er stadig økende, men vi må innse at studentene ved  høgskolene og universitetene ikke i tilstrekkelig grad har klart å mobilisere nok til at det kan stille de nødvendige 10 lag på startlinjen i september. De allerede tre påmeldte lagene fra Høgskolen i Vestfold, Sjøkrigsskolen og NTNU fikk følge av BI-Oslo rett før påmeldingsfristen utløp 1.juni. Fire lag er imidlertid ikke nok til at et gyldig NM kan gjennomføres. De fire lagene vil nå få refundert den innbetalte påmeldingsavgiften fullt ut.

Bundefjorden seilforening er selvfølgelig veldig skuffet over at det ikke har vært mulig å samle tilstrekkelig interesse for et slikt arrangement. Vi har stor tro på et arrangement for studenter basert rundt tanken om at "det er på vannet det konkurreres, på land knyttes det vennskap og nettverk bygges" hvor seilingen er det bærende elementet for å bygge en arena for studentidrett, nettverksbygging, profilering og omdømmebygging. Vi er meget takknemlig for den positive holdningen vi har møtt hos våre samarbeidspartnere, i første omgang Norges studentidrettsforbund, Herbern marina, Seilas, X-41 klubben og Oslo studentenes idrettslag, men også alle andre som har bidratt positivt.

Norge er nå i den unike situasjonen at vi har hele fire lag som ønsker å representere Norge under studentVM i seiling i La Rochelle i Frankrike i oktober. Bundefjorden stiller seg positiv til å bidra til at kvalifiseringsseilaser kan gjennomføres og vil nå gå i dialog med de aktuelle lagene og samarbeidspartnerne for å komme frem til et forslag til hvordan slike seilaser kan gjennomføres. Et slikt arrangement vil nødvendigvis være noe helt annet enn et fullverdig StudentseilNM. Til dette arbeidet tar vi gjerne imot innspill og forslag, både fra studenter og andre.

Når det gjelder StudentseilNM2011 har vi allerede mottatt forslag fra studenter om at man kan justerer opplegget slik at dette f.eks. arrangeres i enmannsjollene Laser/Laser radial som et alternativ eller supplement til "lagkonkurransen" i havseilere.»

Powered by Labrador CMS