Tøff satsing og tett program for spente E-jolleseilere

Elitelaget til E-jollene gjennomført nok en flott treningsamling i Fredericia i Danmark, den andre i rekken av i alt tre planlagte samlinger sammen med danske og svenske E-jolleseilere

Publisert

Her er rapporteen fra Thore Hammarstrøm, Drøbaksund Seilforening

Tre dager trening fra fredag til søndag

Med avreise torsdag ettermiddag og fri fra skole og jobb for seilere og foreldre som sjåfører fredag,  fikk seilerne også denne en gangen gjennomført en trening over tre dager.

Fine treningsforhold og hyggelig vertskap i Danmark

Fredericia og Lillebelt kunne som sist by på gode vindforhold og noen flere varmegrader enn her hjemme,  samt en meget hyggelig og imøtekommende Lars Thommasen fra Fredericia Seilforening som ikke visste hva godt han kunne gjøre for de norske seilerne.

Trenere med faglig kompetanse   

De 35 seilerne som deltok på samlingen ble trent av ringrevene Bård Birkeland og Christoffer Gundersen. Begge vel meriterte E-jolle seilere og som vet hva det dreier som om for å bli best til å seile. Verdifull instruksjon ble gitt  på  vannet og i sene timer på land. Fra taktiske tips til finjusering av teknikk, slag, start, kryss, lens og merkerundinger. 

Påske-regatta og trening på Gardasjøen. 

Siste og tredje samling i Danmark er om 14 dager før sesongen tar til for alvor i påsken på Gardasjøen. Her blir den internasjonale regattaen, Torbole International Europe-meeting  den første store styrkeprøven med over 100 E-joller på startstreken. 

Deretter ny 4 dagers treningsamling på Gardasjøen sammen med seilere fra  Sverige, Danmark, Tjekkia og Polen. Til Garda har også flere andre norske coming  E-joller meldt seg på.

Stenungsund og Norges Cup

Neste post på programmet etter påske er det ny stor regatta med  120 – 150 deltakere i den  tradisjonelle  internasjonale jolle-regattaen i Stenungsund. Deretter bærer det hjem til Norge og første NC og første kvalifisering til årets mesterskap siste helgen i april.

Støtte fra NSF

Norsk Europajolleklubb har i år lagt opp til et meget ambisiøst, godt og tett program for de aller ivrigste i klassen . Det mangler heller ikke på lyst og vilje blant seilerne.  Positivt er det også at NSF støtter opp med trenerkrefter på de fleste samlinger og årets VM.

Hammarstrøm er også spent på hva som vil skje på det kommende Seiltingets behandling av forslag til ny toppidrettsmodell og hvoredan klasseklubben kommer ut av debatten rundt denne. Debatten vil ventelig gå hett mens E-jolleseilerne gjennomfører sin siste treningsamling i Danmark.

Flott tiltak av NSF

Mye tyder på at NSF også i fremtiden vil støtte opp om klassen. Et veldig positivt tiltak og som heller ikke koster all verden i disse tider hvor det handler om å spare penger. Eller sagt på en annen måte. Tenke smart for å få mest igjen for hver krone man bruker. Dersom NSF støtter alle klasseklubbene på lignende måte som de gjør med NEK vil man sikre seg at alle talenter kan bli oppdaget og ivaretatt  med tanke på å komme landslaget. Og kanskje også på en langt rimeligere måte for NSF enn hva som i dag praktiseres. Kan hende vil en bedre løsning være å organisere og  prioritere anderledes i stedet for å prioritere ned.

Forslag fra Nesodden Seilforening

Hammarstrøm oppfordrer deltakerne på tinget til å lese Nesodden Seilforenings forslag til ny Toppidrettsmodell hvor mye av arbeidet gjøres i samarbeid med klasseklubbene. Styret i NSF har anbefalt at forslaget avvises og blant annet begrunnet det med  at det er NSF som besitter den faglige kompetansen.  Med all respekt for NSFs  trenere og deres faglige kompetanse, påpeker Hammarstrøm at det også  finnes mye faglig kompetanse i det arbeidet klasse-klubbene gjør. Et raskt blikk på hvilke trenere NEK har engasjert er en bekreftelse på dette. Det samme kan sies om andre klasseklubber.

Hva vil NSF presentere?

Hammarstrøm lurer på hvordan NSFs modell vi se ut. Foreløpig består sakspapirene av noen powerpoint presentasjoner i stikkords form.  Hvor det eneste synlige som nytt er at det også skal satses på storbåtseiling/matchseiling som toppidrett.Det kunne vært en fordel å få se hele dokumentet før tinget. Derfor en oppfordring til NSF om å legge ut dokumentet  på nettet.

Et Tankekors

Ser man på dagens ungdomsklasser stopper alderen på 18 år. Da blir seilerne borte fra jolleseiling.  De som fortsetter har flyttet seg til Toppseil, men kun få av disse fortsetter også som aktive seilere. Kan årsaken være hvordan toppidretten er organisert på i dag, spør Hammarstrøm. - Et tankekors er det,  at for få år tilbake var det langt flere seilere over 20 år godt organisert gjennom klasseklubbene.

Det hjelper lite å få orden på lisensavgift og økonomi for videre satsing på seiling som toppidrett hvis utøverne uteblir. Derfor håper han det nye toppidrettsdokumentet vil bli en viktig sak på Seiltinget.

Powered by Labrador CMS