Toppidrettsgymnas med tilbud til seilere

Norges Toppidretts Gymnas i Bærum har hatt linje for seilere siden 2007. Idag har linjen åtte elever og fra høsten er det plass til nye.

Publisert

NTG er et tilbud til unge lovende utøvere som ønsker å satse på sin idrett, samtidig som skolearbeidet også prioriteres. NTG har avdelinger i over hele Norge, og ved skolen i Bærum er det toppidrettstilbud til 15 forskjellige idretter. Seiling ble ny idrett ved NTG Bærum fra høsten 2007. I dag er det 8 elever fordelt på alle tre trinnene. Målsettingen er at det skal tas inn 3-4 nye elever i 1. klasse for skoleåret 2009/10. NTG seiling gjennomføres i nært samarbeid med Norges Seilforbund. Alle som går på NTG Seiling blir en del av NTG ToppSeil. Det legges vekt på tilgang til kompentanse og erfarings overføring fra NSF til utøverne. Videre er det lagt opp til tre utenlands samlinger i året. De siste årene har NTG vært på Palma de Mallorca på NSFs ToppSeil samlinger i vinterhalvåret.

Klasser.

Skolens tilbud er til de klasser som er prioritert av NSF. Dette for å sikre det sportslige tilbudet og tilknytningen til NSF. Disse klassene vil for skoleåret 2009/2010 være RS:X brett, Europajolle, Laser, Laser Radial og 29er. De elevene som går på NTG i dag er representert i alle ovenfornevnte klasser.

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 20.000,- pr. elev i skoleåret 2009/10.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling Seiling et utvidet toppidrettstilbud.

Dette inkluderer ca. 35 samlingsdøgn, kost, logi, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, tilgang til treningsfasiliteter, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m..etc..

Gjennomføring

NTG ønsker å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg hvor seiltrening i kombinasjon med målrettet fysisk trening, personlig utvikling og teoretiske kunnskaper er elementer som utøverne kontinuerlig utvikler. Ambisjonen er å utvikle seilere som vil konkurrere på et høyt internasjonalt nivå og som gjennom sine prestasjoner og holdninger vil utgjøre en viktig rekrutteringsbase for Norges Seilforbunds toppidrettssatsing. NTG seiling gir et tilbud i Norges Seilforbund sine rekrutteringsklasser, dvs. Europa, Laser, 29er og RS-X.

Base på Sarbuvollen

I sesongen vil NTG seiling ha Bærum Seilforenings anlegg på Sarbuvollen som base. Det vil bli trening på vannet ca. tre dager i uka i skoletiden. På de to andre skoledagene vil det bli gjennomført basistrening. De elevene som ønsker det vil få tilbud om å trene på Bærum Seilforenings klubbtreninger på kveldstid. I den delen av skoleåret som det ikke er mulig å seile i Oslofjorden vil det bli lagt vekt på ressurstrening som styrke, smidighet, balanse og utholdenhet.

Samarbeid med ToppSeil

NTG-Seiling har et nært samarbeid med Norges Seilforbunds ToppSeil satsing. Dette innbærer bl.a. at NTG seilerne deltar på ToppSeil samlingene. Foruten samlinger i Norge på høst og vår, vil det bli gjennomført samlinger i Syd-Europa i vintersesongen.

Med rundt 35 samlingsdøgn i inn og utland, sammen med ordinære treninger på dag og kveldstid, kommer elevene til å bruke opp mot 1000 timer i året på sin idrett. Utøverne vil bli testet regelmessig for å kontrollere treningsopplegg, fremgang, mål og motivasjon.

På NTG-Seiling vil elevene kunne bruke mye tid på idretten sin, samtidig som skolearbeidet blir ivaretatt.

Trener

Nyansatt trener er Frank Kirkeland. Han tar over etter Jacob Haug som har vært med fra starten i 2007. Frank Kirkeland vil kombinere NTG jobben med oppdrag i NSF og sikrer nærheten til Toppidrettsmiljøet. Med Franks erfaring fra egne satsinger i Laser og 49er klassen og hans trener erfaring fra OL og Paralympic skal elevene være sikret det beste sportslige tilbudet.

Søknad

Aktuelle søkere må ha et utviklingspotensiale og/eller oppnådd gode sportslige resultater i seiling. Skolen ønsker et karaktersnitt på 4.00, men i særtilfeller kan poenggrensen fravikes. Det legges vekt på en livsstil som står i samsvar med kravene som toppidretten stiller og gode holdninger overfor idrett, skole og medelever.

For skoleåret 2009/2010 er det søknadsfrist 1 mars, søknadsprosessen er i gang og mer info finnes her

Powered by Labrador CMS