Åtte regler for ivrige seilerforeldre

Fra en frustrert seilerfar som måtte erkjenne at sønnens interesse gikk fra seiling til baseball har vi mottatt åtte regler for god foreldreadferd, gyldig for alle ivrige idrettsforeldre

Publisert

Før sønnen skulle starte på skolelaget i baseball fikk foreldrene dette skrivet hjem fra skolen:

1 - Gjør barna trygge på at du er like glad i dem enten de taper eller vinner, at du setter pris på at de prøver og ikke er skuffet over dem.

2 - Forsøk å være helt ærlig om barnas idrettslige evner, konkurranseinnstilling og sportsånd. 

3 - Vær hjelpsom, men ikke "coach" på vei til konurransen, eller på veien hjem, eller ved forkostbordet. etc.

4 - Forsøk å lære dem spenningen ved å konkurrere, ved å forsøke, legge ned arbeide i å forbedre seg, innstilling og til å akseptere at det går an å komme videre også etter små nederlag.

5 - Forsøk ikke å gjenlev ditt eget idrettsliv og egne ambisjoner gjennom barna på en måte som skaper press. Husk at også du tapte før du vant, du var redd og vek tilbake til tider og du var slett ikke alltid heroisk i din adferd på idrettsbanen. Ikke press dem for egen stolthets skyld.

6 - Ikke forsøk å konkurrere med treneren. Barna kommer ofte hjem og forteller at treneren sa ditt, eller treneren sa datt. Det kan ofte være ufordrende å lytte til for en forelder som selv har idrettslig erfaring.

7 - Ikke sammenlign dyktighet, mot eller innstilling til ditt eget barn med andre på laget, i hvert fall ikke direkte overfor dem. 

8 - Bli kjent med treneren slik at du her trygg på at vedkommendes folosofi, innstilling, etikk og kunnskaper påvirker barnet positivt.