Ungdomsmesterskap i Laser Radial mot avslutning

Med to dager igjen å seile er de norske seilerne godt fremme i det Europeiske Ungdomsmesterskapet i Laser Radial

Publisert

Mesterskapet som går ved Skovshoved utenfor København har samlet 195 gutter fra 33 nasjoner og 75 jenter fra 26. Regattaen avsluttes 8 juli med gull-, sølv- og bronsefinaler. Beste norske seilere er Nicholas Small i gutteklassen på 8. plass og Tiril Bue av jentene på 23. plass

Gutter

 1.R U S    C h e k h   Y a n        2 . 0        3 . 0        2 . 0        3 . 0        ( 4 1 . 0 )        1 0 . 0

 2. P O L    K o b i e l s k i   F i l i p        1 0 . 0        ( 2 5 . 0 )        2 . 0        1 . 0        1 . 0        1 4 . 0

 3. I S R         J a c o b   S h a h a r        1 . 0        4 . 0        3 . 0        6 . 0        ( 1 7 . 0 )         1 4 . 0

 4. G R E    K a t s i o s   A l e x i o s        1 . 0        ( 1 8 . 0 )        5 . 0        4 . 0        4 . 0         1 4 . 0

 5. M A S    M o h d   A f e n d y   K h a i r u l n i z a m        9 . 0        1 . 0        5 . 0        ( 6 7 . 0   D N C )        8 . 0        2 3 . 0

 6. D E N   T i m s h e l   P a s c a l        ( 3 7 . 0 )        7 . 0        1 . 0        1 4 . 0        4 . 0         2 6 . 0

 

 8. N O R    S m a l l   N i c h o l a s        1 6 . 0        2 . 0        1 . 0        ( 2 0 . 0 )        1 5 . 0         3 4 . 0

 6 2. N O R    W i i k - Ha n s e n   B r a g e        ( 5 4 . 0 )        2 9 . 0        3 4 . 0        6 . 0        1 0 . 0        7 9 . 0

1 0 2 . N O R    H o l e   K j e t i l   B l i n d h e i m        4 6 . 0        1 8 . 0        2 5 . 0        ( 5 2 . 0 )    2 7 . 0        1 1 6 . 0

1 5 2. N O R    R e i d u l f f   L a r s        5 0 . 0        2 9 . 0        3 8 . 0        3 9 . 0        ( 6 7 . 0   D N C )        1 5 6 . 0

1 8 6 . N O R   M o l l e r u p   P e t t e r        ( 6 7 . 0   D N C )        6 4 . 0        5 8 . 0        4 4 . 0        5 1 . 0        2 1 7 . 0

 

 Jenter

 1.U S A    B i l l i n g   E m i l y        1 0 . 0        1 2 . 0        1 8 . 0        ( 3 0 . 0 )        1 . 0         4 1 . 0

 2.U S A   D e n n i s   C l a i r e        1 1 . 0        1 5 . 0        ( 3 3 . 0 )        1 5 . 0        3 . 0         4 4 . 0

 3.F I N    T a k a l a   A n n i n a        3 5 . 0        ( 4 6 . 0 )        2 . 0        4 . 0        4 . 0         4 5 . 0

 4. F R A   M i c h o n   P e r n e l l e        8 . 0        5 . 0        ( 2 9 . 0 )        2 8 . 0        7 . 0        4 8 . 0

 5.U S A    R e i n e k e   E r i k a        4 . 0        2 2 . 0        ( 3 9 . 0 )        2 . 0        2 2 . 0        5 0 . 0

 6.D E N   R i n d o m   A n n e - m a r i e        1 2 . 0        ( 4 2 . 0 )        1 . 0        3 6 . 0          5 1 . 0

23. N O R    B u e   T i r i l        9 . 0        ( 6 2 . 0 )        2 2 . 0        2 4 . 0        4 7 . 0        1 0 2 . 0

25. N O R    U t h a u g   N a t c h a   5 . 0    ( 5 7 . 0 )   4 2 . 0   1 7 . 0   4 0 . 0   1 0 4 . 0

70. N O R   B j e r k å s h o l m e n   M a r t h e        5 9 . 0        5 8 . 0        4 1 . 0        ( 7 6 . 0   D N C )   6 7 . 0     2 2 5 . 0

Powered by Labrador CMS