Utlysning: NC-arrangører for 2010 søkes

Norsk Brettseilerklubb, Norsk 29’er klubb, Norsk Laserklubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Zoom8 klubb og Norsk Optimistjolleklubb inviterer seilforeninger til å søke om arrangement av Norges Cup for jolle- og kjølbrett i 2010.

Publisert

Årets NC- arrangører har gitt Klasseklubbene mange innspill på hva som kan lette situasjonen for arrangørene. Kort oppsummert så etterlyses det forenkling. Ved innføring av færre seilere pr. NC og dermed færre baner i hvert arrangement, håper klasseklubbene at det vil gjøre oppgavene enklere for klubbene som skal arrangere neste års NC’er.

I et felles møte mellom klasseklubbene den 5. oktober, ble følgende NC datoer vedtatt for 2010:

 

Som det fremkommer av tabellen ovenfor, blir det flere mindre NC-arrangement neste år enn hva vi har hatt i 2009, men det er også lagt opp til enkelte større NC-arrangement. Denne endringen håper klasseklubbene vil muliggjøre at flere seilforeninger har ressurser til å påta seg et NC-arrangement og har ressurser for å gjennomføre det med god kvalitet. Klasseklubbene oppfordrer som tidligere klubbene til å gå sammen om å arrangere Norges Cup også for 2010.

Klasseklubbene ønsker å være mer fleksible i forhold til antall klasser som deler bane på en og samme NC. For eksempel kan gjerne Laser, E-jolle og Zoom 8 dele bane, dette utfordrer arrangøren i samarbeid med klasseklubbene til å legge opp til fornuftige banelengder for klassene. Andre sammensetninger kan også diskuteres mellom arrangør og klasseklubb. Optimistjolleklassen har besluttet å heve grensen for gruppeseilas fra 80 til 100 joller, dette sannsynliggjør at vi ikke vil ha gruppeseilaser for klassen neste år, men det vil selvsagt kreve lengre startlinje og derved også lengre 1. krysslegg.

Klasseklubbene har ansvaret for NC-håndboken mens NSF har ansvaret for Regler for arrangement av norgescup. NC-håndbokens generelle og spesielle deler er gjennomgått og revidert av klasseklubbene i høst. Vi ber om at søkere for neste års arrangement tilstreber å følge de anbefalinger som er beskrevet i NC-håndboken.

Dersom søkere ønsker å avvike fra kravene eller anbefalingene i NC håndboken, skal dette fremkomme i søknaden.

Søknadene skal beskrive hvordan arrangørene vil sikre et kvalitetsmessig godt arrangement i hht. kravene. Siste versjon av felles NC-håndbok vil til enhver tid finnes bl.a. på www.optimistjolle.no.

Søknadsfristen for neste års NC-arrangement er satt til tirsdag den 10. november, søknaden sendes elektronisk til klasseklubbene v/Norsk Optimistjolleklubb: [email protected] Sett gjerne opp flere alternativ.

Klasseklubbene har avtalt et tildelingsmøte den 16. november og håper å motta mange gode søknader innen fristen.

 

Med vennlig hilsen,

på vegne av klasseklubbene

Alf Magne Andersen

sportslig leder

Norsk Optimistjolleklubb

Powered by Labrador CMS