Verkebyll i Alicante

Erikcssons kjølsak er blitt til gedigen verkebyll. Selv om det nå jobbes nå iherdig i kulissene for å finne løsninger får Ericsson 3 neppe målebrev for starten på Volvo Ocean Race lørdag.

Publisert

Ericssons eneste håp synes i øyeblikket å ligge i å få saken gjenåpnet i juryen for å få redusert straffeutmålingen. Noen teknisk løsning foreligger ikke utenom å skaffe en ny kjøl. Denne kan være klar fire dager før start i Cape Town, men ifølge uttalelser fra Ericsson teamet er det ikke mulig å få installert og testet en ny kjøl så kort før regattastart. Dermed kan laget måtte dra med seg straffen i to etapper samt en inshore regatta.

Om utsiktene til å få saken gjenåpnet er det ikke godt å vite. Ericsson må i så fall fremlegge nye bevis isaken, og etter det Seilas kjenner til er det blant annet uttalelser fra Knut Frostad og Race manager Jack Lloyd om at "saken løser seg" som er et av Ericssons kort. Et annet er at  Rule Management Group (RMG) skal ha unlatt å svare i åtte uker på et brev fra Ericsson der det bes om en avklaring.

Måleren James Dodd skal etter sigende også ha gitt uklare signaler, avhengig av hvem han han skal ha snakket med.

Knut Frostad sier til Seilas at Ericssons påstand om at han og Jack Lloyd skal ha uttalt seg i anledning denne saken er nettopp det, en påstand. Han sier videre at det nettopp har vært et av hans mål å rydde opp i regelverket rundt Volvo Ocean Race. At en båt skal være "Rule compliant" vil til enhver tid være en sak mellom laget og RMG og at det ville ha vært umulig for ham selv eller andre å gripe inn i denne dialogen. Han er fast bestemt på at deltakerne skal følge regelverket til punkt og prikke og at dette er noe han har vært spesielt opptatt av som ny CEO for Volvo Ocean Race, ettersom han selv har sett eksempler på at reglene har vært håndtert lemfeldig i tidligere regattaer.

Ifølge Frostad åpner Notice of Race for at en båt kan seile en etappe uten å være rule compliant. Det kan være en situasjon der et lag på grunn av reparasjoner etter mastebrekk eller annet ikke har rukket å få bragt båten i samsvar med klassereglene. Da åpnes det for at juryen kan gi dispensasjon under forutsetning av at forholdet utbedres ved første mulige anledning.

En slik situasjon kan Ericsson neppe påberope seg, ettersom kjølsaken har versert siden februar. De burde derfor ha hatt full anledning til å presentere en kjøl som holdt forskriftene, hevdes det.

Ericsson hevder også at straffen ikke står i forhold til forseelsen, idet båten ikke har dokumenterbar fordel av 625 grams hulrom i kjølen.

Det reageres på at skipperne på flere av de konkurrerende båtene har engasjert seg usedvanlig sterkt i å få Ericsson 3 straffet, og talsmenn for båten appellerer nå til disse om å vise godt skjønn og instilling til fair play.

Powered by Labrador CMS