Vil du låne H-båt for sesongen 2011?

Norsk H-båt klubb ar fått en moderne g regattaklar H-båt som de nå vil låne ut til noen som vil seile båten i regatta.

Publisert

MORO Å SEILE H-BÅT - UTLYSNING

Lyst til å seile regatta men mangler båt? Lyst til å bli kjent med en morsom entypebåt med en aktiv klasseklubb? Nå kan du låne en regattaklar H-båt i et år.

Norsk H-båt Klubb låner ut H-båten NOR-111 i kommende sesong. Om du ønske å låne båten sender du en søknad til Norsk H-båt Klubb, med begrunnelse for hvorfor du og ditt lag bør få låne båten. Søknaden må sendes inn senest 15. mars. Du får svar i løpet av den samme måneden.

Styret i H-båtklubben behandler søknadene. Lag og unge som ønsker å seile regatta prioriteres.

Norsk H-båt klubb skal ikke tjene penger på utlånet, men for å dekke kostnader ved båtens drift kreves en avgift av den som låner båten. For 2011 er denne avgiften satt til kroner 15000 som skal dekke forsikring, klargjøring ved sesongstart, nødvendige oppgraderinger og transport til ny låntager.

Interessert? Send din søknad, eller forespørsel om mer informasjon, til klubbens sekretær på e-post: afolst(at)broadpark.no. Se retningslinjene for båten her: