Volvo Ocean Race

SKIFTE: Det kan bli IMOCA 60 i Volvo Ocean Race?

IMOCA 60 i neste race, om det blir noe.

Ryktene har det til av Volvo Open Race er til salgs, og at det neste race, det være seg med dagens eiere, eller nye, skal gå i IMOCA 60 klassen

Publisert Sist oppdatert
TAUS: Richard Brisius har ingen kommentar til ryktene.

I henhold til kilder tett på Volvo Ocean Race kan regattaen som idag er eid 50/50 av Volvo Cars som igjen er eid av Zhejiang Geely Holding, og Volvo Group, eid av Volvo AB som lager busser, trucker og Volvo Penta motorer, snart komme på andre hender. Minst to selskaper er igang med due diligence checks med tanke på å by på selskapet.

Richard Brisius som sammen med Johan Salén er sjef for Volvo Ocean Race leder også selskapet som jobber med å få vinter OL til Sverige i 2026. Ingen vil kommentere ryktene.

IMOCA 60 i Volvo Ocean Race?

Det skal også være seriøse forhandlinger igang mellom IMOCA klassen og Volvo Ocean Race for å benytte IMOCA 60 i neste Volvo Ocean Race, når det måtte finne sted, trolig først i 2021. En endelig avgjørelse vi trolig foreligge før slutten av årets Volvo Ocean Race i juni/juli.

Å benytte IMOCA regelen som allerede gjelder i regattaer som Vendee Globe og Route du Rhum har vært diskutert i mange år og var nær ved å slå gjennom da Mark Turner introduserte en entypeversjon med wingmast, svingkjøl og foiler før han forlot jobben som sjef for VOR i fjor høst. IMOCA 60 er en populær klasse og har oppretholdt et godt annenhåndsmarked. I den siste Vendee Globe seilasen deltok nesten 30 båter, og det vil være ventet at deltakerantallet i VOR ville øke betraktelig dersom man gikk over til denne klassen. Klasseklubben vedtok med overveldende flertall nylig å gå inn for et samarbeid med VOR.

VOR og Vendee Globe med samme båt

Et slikt samarbeide ville gjøre det mulig for en eier å delta i både Vendee Globe og VOR med relativt små modifikasjoner. En ville også redusere VOR tmannskapskostander ved å ha et mindre mannskap; en IMOCA 60 er fullt bermannet med et mannskap på fire eller fem. VOR har så langt avslått å uttale seg om hvor man står i denne prosessen.

Ivaretar annenhåndsmarkedet

En overgang til IMOCA 60 vil medføre store endringer til Volvo Ocean Race som under Knut Frostads ledelse gikk over til entypebåter med sentralt styre på regler og vedlikehold. IMOCA er demokratisk styrt av båteierne som alle har like rettigheter. Mange av skipperne eier selv båtene og lar seg ikke styre av kommersielle eksterne krefter. Reglene har sikret en moderat utvikling av båtene, slik at et sterkt annenhåndsmarked har vært opprettholdt.

Oppmuntrer til fornybar energi

The IMOCA reglene skal endres til å oppmuntre skippere til å benytte fornybar energi. Inntil nå har båtene vært veid og målt uten å ta med vekten av drivstoff, men er inkludert solpaneler og hydro generatorer og på den måten straffet bruk av kildene til fornybar energi. Nå blir reglene endret slik at alt utstyr som gir energi fra sol, vind eller vann er fjernet fra målingene, mens fossilt drivstoff skal telle. - Det vil åpne for elektriske og hybride løsninger på fremdriftsmaskineriet, sier Thomson. Han innrømmer at det kan bli komplisert å drive en klasse som både skal benyttes til soloseiling og bemannet seiling over relativt forskjellige ruter. - Før vi vet ruten for det neste Volvo Ocean Race er det vanskelig å forestille seg hvordan nye båter vil se ut. Det beste vil være om man finner en felles platform som gjør man kan seile begge med minimale modifiseringer av båtene, sier han.

 

 

Vinner av siste Vendee Globe «Banque Populaire VIII», Armel Le Cléac'h.
ØST: Alex Thomson har seilt med en skarpere vinkel som gir høyere fart. Men det gir også en høyere risiko for å stoppe mer opp i stillebeltet.