Wathne sikret mesterskap til Haugesund

Dagens årsmøte i Melges 24 klassen i Munchen ga overraskende tildeling av EM i 2011

Publisert

Takket være en kjempeinnsats av Jens Wathne under dagens årsmøte i MELGES 24 klassen, som ble avviklet i Munchen lørdag, fikk Haugesund Seilforening tidelt arrangementet av EM for klassen i 2011. Det er andre gangen klassen legger sitt NM til Norge og i likhet med forrige gang, da mesterskapet ble holdt i Arendal, har klassen valgt en forening utenfor Oslofjordsområdet til å arrangere mesterskapet.

Dette er en fjær i hatten for Wathne og honnør til det gode miljøet vestlandsseilerne er i ferd med å opparbeide seg i den krevende klassen som til nå har vært dominert av seilere fra Østlandet.

IMCA var enstemmig bak beslutningen.

Seilasene vil ventelig bli arangert på banen ved Sletta nord for byen.

Her er en pressemeldig fra Jens A Wathne i anledning EM:

Under Ârsmøte i IMCA (International Melges Class Association) i München behandlet man hvem som skulle

arrangere fremtidige mesterskap i Melges 24 klassen. Dette gjaldt kontinentale mesterskap, Europa- og

verdenmesterskap. Norges representant under møtet, Jens Altern Wathne, hadde med seg en søknad fra Norge med

Haugesund Seilforening som offisiell arrangørklubb. Mesterskapet de søkte om var Europamesterskapet i 2011.

Etter en lang prosess med mye forberedelser avholdt Wathne en presentasjon for styret og de andre medlemslandene.

Presentasjonen inneholdt en beskrivelse av rammeverket man ser for seg er n¯dvendig for et slikt mesterskap.

IMCA har sterke preferanser p hva som m være tilstede for at de skal være fornøyd med opplegget. Klassen

har egne mesterskapsregler og krav til organiseringen på land.

Etter den fyldige presentasjonen gikk man videre til avstemning. Wathne hadde en god følelse og hadde fått

indikasjoner fra sekretariatet om at søknaden var av god kvalitet. Resultatet ble at Norge og Haugesund fikk tildelt

Europamesterskapet i 2011. Alle stemte for, mens et medlemsland avstod fra å stemme.

Jens Wathne uttaler:

- Nå er jeg utrolig glad og stolt. Jeg har nettopp fått til noe jeg har jobbet med en stund og håpet skulle gå i orden.

Dette er en utrolig mulighet for oss i Haugesund Seilforening og Melges Norway (den norske klasseklubben).

Etter møter med lokale aktører i Haugesund har man blitt enda mer motivert for å få dette til. Ordføreren i Haugesund

gav sin fulle støtte til dette og den er nå viktig i jakten på mesterskapssponsorer. Mesterskapet representerer en

unik mulighet for aktører til  profilere seg på den Europeiske sportsarenaen. Man regner med 80 båter fra 15

europeiske nasjoner og seilere i verdensklassen kommer til Haugesund den første uken i august i 2011."

Det videre arbeidet med mesterskapet har allerede startet. Hank Stuart (USA) er IMCA's mesterskapskoordinator.

Wathne og Stuart kommer til  jobbe tett sammen i tiden som kommer. Dette skal sikre at mesterskapet holder

høy internasjonal standard. Klasseklubben får ansvaret for det tekniske, mens Haugesund Seilforening får ansvar

for ¯konomi og å sette opp den lokale siden av mesterskapet.

Wathne er glad at dette mesterskapet skal avholdes p Vestlandet og i Haugesund. - Vi skal jobbe hardt for å vise

for oss selv og andre at vi kan få det til. Forholdene rundt logistikk, overnatting og baneforhold gjør Haugesund

til en meget egnet plass å arrangere et slikt mesterskap. Wathne ser for seg båter i fullt plan p Sletta. Haugesund

har tradisjoner for  arrangere internasjonale tilstelninger, men det er første gang man har et internasjonalt

mesterskap innen seiling. Jens Altern Wathne skal lede organisasjonen som skal planlegge og gjennomføre dette

mesterskapet.

- Det som begynte som en idé og egentlig en litt vill tanke, er nå blitt en realitet, sier Wathne. PÂ styremøtet

tirsdag 14. oktober skal man legge planer for videre organisering av mesterskapet. I april begynte Wathne å jobbe med

seiling p full tid og seiler selv i klassen. Dette var avgjørende for at den europeiske seileliten kjemper om edelt metall i

Haugesund om to og et halvt år. 

Powered by Labrador CMS