Windsurfing eller kite for OL i 2016?

Sterke krefter i Norge arbeider for å få omstøtt ISAF Counsil avstemningen som vraket windsurfing fra OL programmet i 2014.

Publisert

To av nøkkelpersonene bak den norske gjenoppbyggingen av windsurfing, Egil Mollestad og Thomas Føyen har stilt seg bak en aksjon for å få omstøtt ISAF vedtaket om å erstatte windsurfing med kitesurfing.

Her er en redigert og forkortet versjon av et notat fra Mollestad og Føyen:

«Beslutningen har skapt store bølger i seilerverden og kom totalt overraskende etter at fagkomiteen i ISAF med stort flertall, 15 stemmer mot to gikk inn for å opprettholde windsurfing som olympisk disiplin. En av dem som stemte med flertallet var den norske delegaten Bjørn Lofterød.

At ISAF Council som består av en geografisk sammensatt gruppe uten spesiell fagkompetanse gikk mot fagkomiteen har avstedkommet mye engasjement både internasjonalt og i Norge.  Det knappe flertallet for kite, 19 mot 17 stemmer og omstendghetene rundt avstemningen har ført til mange aksjoner for å få ny votering på det kommende årsmøtet i ISAF. En Facebookgruppe med formål å arbeide for å omgjøre beslutningen ble raskt etablert og denne fikk nesten 30.000 medlemmer i løpet av noen få uker. Flere land inklusive Spania, Venezuela og Mexico har offentlig gått ut og beklaget egne representanters stemmegivning. De asiatiske landene, som i liten grad deltok i avstemmingen, har i et ekstraordinært møte enstemmig vedtatt å arbeide for å få windsurfing tilbake på OL programmet i 2016. I Spania har gullmedaljevinneren fra årets OL, Marina Alabau, offentlig reist spørsmål om korrupsjon, og den spanske representanten på ISAF møtet har i ettertid uttalt at han misforstod avstemmingsprosedyren og stemte på kite, mens han mente å stemme for windsurfing.

Norge, som sammen med de andre nordiske landene og Estland utgjør ISAF Gruppe G og som har to representanter i Counsil. På formannsmøtet i Gruppe G som ble holdt i forkant av ISAFs halvårsmøte ble man enige om å stemme i henhold til anbefalingene fra Eventskomiteen. Stor var derfor overraskelsen da det ble kjent at de to Gruppe G representantene hvorav norske Stig Hvide Smith er den ene, stemte for kite, til tross for Eventskomiteens klare flertall for windsurfing. Hadde de stemt slik man på forhånd var enige om, ville hele denne ulykksalige situasjonen vært unngått.

Mange norske seilforeninger med KNS og Asker i spissen, har de siste årene investert store beløp og mye krefter på rekruttering og oppbygging av et aktivt regattamiljø på brett. Suksessen har vært formidabel og per i dag samler rekruttering til brettsporten flere hundre utøvere i aldersklassene 10-18 år. Ikke alle disse har OL satsing som mål, men noen har det, og uansett er toppen av den naturlige utviklingspyramiden klippet av med ISAFs vedtak. De negative ringvirkningene i klubber og hos unge lovende utøvere er påtakelig i etterkant av vedtaket i ISAF Council.

Dessverre synes det for ISAFs øverste ledelse å ha gått prestisje i saken.  ISAFs president har offentlig uttalt at saken har vært godt forberedt og beslutningen er i henhold til ISAFs prosedyrer. ISAF er imidlertid ikke villig til å begrunne hvordan de kan hevde at alle prosedyrer er fulgt og sier at ISAF ikke vil uttale seg før saken kommer opp på nytt i november.

RS:X klassen er den OL-klassen som etter Laser samler deltakere fra flest land. BIC T293 er rekrutteringsklassen i windsurfing. I verdensmesterskapet i august i år i Nederland deltok 340 seilere fra 31 nasjoner. Windsurfing er på sterk fremmarsj på alle kontinenter og nivået er høyere og bredere enn noen gang tidligere.»

NSF på banen                                                                                                                                                                                           Norges Seilforbund har presentert en submission, det vil si et forslag det skal stemmes over på det kommende årsmøtet i ISAF i november. Her er man forholdsvis defensive i forhold til å få windsurfing tilbake på OL programmet til 2016. Den problemstillingen mener man at andre nasjoner og organisasjoner har tatt fatt i. NSFs submission går derfor ut på at for å opprettholde status for windsurfing inntil disiplinen igjen er på OL programmet, må den fortsatt stå på ISAFs verdenscupprogram i tillegg til å få delta som egen klasse under ISAF VM.

 

Powered by Labrador CMS