FOILING: Vi-stiftelsen er hovedsponsor for det sveitsiske SailGP laget

Norsk hovedsponsor til SailGP lag

Ved fusjonen med oljeselskapet Lundin overtok Aker BP også sponsoravtalen med det sveitsiske SailGP laget

Publisert Sist oppdatert

Sveits er det siste laget som har meldt seg på i SailGP sirkuset og det får sin debut under SailGP regattaen på Bermuda i mai. Der stiller også Bjørnar Erikstad fra VI Stiftelsen og en representant fra Aker BP.

Bakgrunnen for dette engasjementet er at da AkerBP fusjonerte med oljeselskapet Lundin overtok de dermed Lundins sponsor engasjementer. AkerBP konkluderte at en slik sponsoravtale i utgangspunktet har liten betydning for dette selskapet, og besluttet derfor at de for 2022 vil overføre sponsoratet til VI stiftelsen som er etablert av Røkke systemet for å gi funksjonshemmede idrettsutøvere samme muligheter som funksjonsfriske. Bjørnar Erikstad er sentral i VI systemet og er i dag ambassadøransvarlig i stiftelsen og ansatt på deltid i stiftelsen.

Sponsoravtalen med Switzerland SailGP Team gjelder foreløpig for tre år. Hvordan Aker BP vil håndtere avtalen etter dette året, gjenstår å se, men representanter fra Stiftelsen og fra Aker BP vil benytte tiden fremover for å se hvordan denne avtalen kan utnyttes best mulig.

Stiftelsen VI

VI Foundation er et norskbasert initiativ, med globale ambisjoner. Stiftelsen har fokus på å gi funksjonshemmede økt livskvalitet, bedre helse, økt selvfølelse, og mulighet til å bli mer integrert. Ved siden av å bli hovedpartner, ser Switzerland SailGP VI Foundation som deres SailGP Race for the Future Purpose-partner og vil samarbeide for å utvikle spennende prosjekter som bygger på stiftelsens nøkkelprinsipper. Sport er kjernen i stiftelsens virksomhet. I tett samarbeid med Norges olympiske og paralympiske komité, og Idrettsforbundet, strekker deres støtte seg fra enkeltforbund og klubber, for å forbedre tilretteleggingen for idrett på grasrotnivå for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De støtter også mange paralympiske idrettsutøvere på elitenivå, på tvers av en rekke idrettsdisipliner.

Mulighet for norske seilere?

Ved engasjementet mot Switzerland SailGP støtter stiftelsen også kampanjen «Back the Bid» som går ut på å få seiling tilbake i det paralympiske programmet. Selv om det er et sveitsisk lag på den andre siden av Aker BPs sponsorat, bør det være muligheter for norske seilere å få plass på dette laget. Vi har seilere som nærmer seg SailGP nivået, og folk som NIcolai Jacobsen og Alexander Ringstad bør begge kunne være aktuelle. I tillegg har vi en erfaren mann i support teamet, Bror Føyen With har lenge være i apparatet rundt Nathan Outteridge.

Svar på bilsporten Formel 1

Initiativtager til SailGP, Russel Coutts, har hatt som ambisjon å skape seilsportens svar på bilenes Formel 1, og han er i ferd med å lykkes. Serien dekker seilaser over flere kontinenter og gjennom en hel sesong. Neste regatta foregår på Bermuda 14. og 15. mai, og sirkuset beveger seg deretter videre til USA 18.-19. juni, England 30.-31. juli, Danmark 19.-20. august, Frankrike 10.-11. september, Spania 24.-25. september, Dubai 12.-13. november før finalen på New Zealand arrangeres 18.-19. mars 2023.

Ti nasjoner deltar i serien; Australia, Canada, Danmark, Frankrike, Japan, New Zealand, Spania, Storbritannia, Sveits og USA.

SailGP finale 2022