Hollendern – en blanding rebusløp og økseskaft?

Om man skal tro Audun Gjøsteins humoristiske inngang til et kritisk innlegg på Facebook etter årets Hollændersesilas, er det rom for forbedringer.

Publisert
Audun Gjøstein i Fastnet Race
Audun Gjøstein i Fastnet Race

Audun Gjøstein er selv advokat og vant til lese tunge dokumenter. Likevel mener han at seilsporten er belemret med unødvendig mange dokumenter, det være seg i Kappseilingereglene som i seilingebestemmelser i enkle regattaer. Han berører et viktig tema. Debatten rundt regattaseiling den siste tiden har beveget seg rundt forenkling av arrangementene og det å gjøre det enklere for folk med seilbåt å stille opp i kappseilas.

Gjøstein er Seilmagasinets lørdagsgjest og han peker på forvirring som oppsto i kjølvannet av baneendringer i årets Hollænderseilas og hvordan disse ble kommunisert. Han mener at man i 2020 ikke lenger skal kommunisere med deltakerne via flaggstandere, men tar til orde for kommunikasjon via VHF som idag finnes i de fleste båter, og som alle regattaseilere med større båter burde ha som standard utstyr.

Kritikken er ikke først og fremst rettet mot KNS, som i og for seg fulgte «boka», men mener det er grunn til å ta opp systemene til revisjon. Han viser til Asker Seilforenings «Asker Rundt» regatta der kommunikasjonen var enklere og lett oppfattelig. En forenkling vil ikke bare gagne seilerne, men også gjør det enklere for en forening å arrangere kappseilas.

Lang, lang rekke i Hollænderseilasen
Lang, lang rekke i Hollænderseilasen