Bundefjorden Seilforening

MALMØYA: For å få bryggeplass ved foreningen, kreves det aktiv deltagelse på regattabanen.

Seiling på sportslig nivå

Problemet ser ut til å løse seg for seilforeningen i Bundefjorden som var nær ved å bli kastet ut fra et friområde de har drevet aktivitet på i snart 50 år.

Publisert Sist oppdatert
LEDER: Eivind Bakke følger foreningens verdier om idrettsglede, helse, felleskap og ærlighet.

SEILmagasinet besøker seilforeninger for å høre om utfordringer og løsninger på ulike problemstillinger.

Østkantforeningen Bundefjorden Seilforening i Oslo var truet av å bli jaget vekk fra friområdet Myren, hvor jolleseilingen foregår, av byråkrater. Etter mange års kamp fikk de melding om at midlertidig tillatelse kunne opphøre i høst, men nå ser det lysere ut. Saken har nådd toppbunken i bystyret.

– Vi er glad for at bystyret ble sittende etter valget. Nå vet vi at vi har støtte, og at det blir jobbet for en løsning, sier Eivind Bakke, lederen i Bundefjorden Seilforening. Før valget hadde foreningen en spørrerunde til alle de politiske partiene, og fikk støtte fra alle politiske hold. Floken på Myren er på byråkratisk hold, ikke politisk.

Les: Kampen for tilværelsen (+)

 

Tatt vanskelige valg

– Vi har utviklet en strategi, og Bundefjorden Seilforening skal være en idrettsforening, ikke en båtforening, forteller Bakke.

Et av de vanskelige valgene var å gjøre om bryggeplassene til foreningene til et tilbud for kun de aktive seilerne. Valget var upopulært, men er en av grunnene til at oppslutningen rundt onsdagsregattaene er stor, og at resultatene på regattabanen er gode. Båter fra Bundefjorden Seilforening topper Oslofjorden Big Boat Race, og har også flest deltagere på listen.

I Bundefjorden er sesongen lang. Hele 20 onsdagsregattaer holdes hvert år, og deltakelsen ligger på rundt 40 båter. Treningsregattaene blir tracket med mobiltelefonene via appen RaceQ. Det gir lagene verdifull tilbakemelding. 

– Vi rullerer på å være startbåt, og alle som seiler må trå til. De som er i startbåten får en gjennomsnittsplassering fra de andre regattaene, så ingen taper noen plassering. Ved å rullere lærer alle hvor krevende det er å være startbåt, og færre klager om det gjøres feil, sier Bakke.  

Etter hver onsdagsregatta samles seilerne på brygga til premieutdeling. Det sosiale er en suksessfaktor.

– Det deles kun ut premier til de som er på premieutdelingen. Er ikke vinneren der, går premien til den neste på lista, forteller Arne Isaksen, som jobber med rekrutteringen til klubben.

Stabil medlemsmasse

Bundefjorden Seilforening har 520 medlemmer, og antallet holder seg ganske stabilt. I strategidokumentet står det at det skal være et tilbud til alle aldersgrupper. De har et mål om å ha 50 optimistseilere, men har ikke mer enn 20.

– Vi kjører fire uker med aktivitetsleir hver sommer, og de blir fullbooket kjapt. Utfordringen er å få disse over som medlemmer i foreningen, sier Isaksen.

– Nøkkelen er å få med foreldrene også. På treningene serverer vi kaffe og vafler, og foreldrene kan være med treneren ut i følgebåter.

Bundefjorden Seilforening er helt og holdent drevet på frivillig basis. Foreningen har hele 35 ulike tillitsverv.

– Vi skal være en hyggelig forening for medlemmene våre, og har mange sosiale tilbud, forklarer Isaksen.

Ifølge brukerundersøkelsen som foreningen gjennomfører hvert år, er det sosiale kjempeviktig, og her får de gode tilbakemeldinger.

Høy aktivitet

Bundefjorden Seilforening har fått til mye som andre foreninger sliter med. Alle trenerne rekrutterer de fra egne rekker, og er blant annet glad for innsatsen Peer Moberg gjør for klubben. De har seilere på fire ulike nivåer.

Unikt er det også at jolleseilere blir med som mannskap på kjølbåtene. Foreningen har en Express som lånes ut til ungdommer, og det gjør at jolleseilere får oppleve en bredere side av seilsporten. Expressen «Siela Experience» brukes også til tur og overnattinger.

Foreningen har ambisjoner om å ha to «bag-seiler»-lag, og er med i seilsportsligaen, men de sliter med å stille lag. Medlemmene er for aktive med annen type seiling. Kostnadene er også en utfordring.

– Vi forsøker å hjelpe de unge til å seile i seilsportsligaen, men de voksne må ta regningen selv, sier Bakke.

Foreningen har også tilbud for turseilere, men sliter med å få disse ut på banen på onsdager. 

Samarbeidsforening

Medlemmene i Bundefjorden Seilforening får både SEILmagasinet i postkassen, og de har digital tilgang. Det er de fornøyde med.

– Vi er en aktiv forening, og vi har mye som skal kommuniseres ut til våre medlemmer. SEILmagasinet er en av de viktige kanalene for det, sier Eivind Bakke. Vi er en av Norges ledende foreninger, og viser det ved å ha et samarbeid med SEILmagasinet, sier lederen.

– Det er også interessant å se hva andre foreninger gjør og får til. Jeg syns ofte jeg kan dra mye informasjon ut mellom linjene i innleggene til de andre foreningene, sier Isaksen.

LES:  En sprek og allsidig 80-åring

 

FRIOMRÅDE: Jolleseilerne holder til å Myren hvor de ønsker å sete opp boder for utstyr.
REKRUTTERING: Mange unge seilere blir rekruttert via aktivitetsukene på i skoleferien.
NM: Bundefjorden Seilforening skal avholde store arrangement som NM i Laser.
KLUBBHUS: Seilforeningen oppførte klubbhuset i 2006.