BUNDEFJORDEN: Seilforeningen har holdt til på Myren siden 70-tallet, men får ikke lov til å bygge skur for oppbevaring og tørking av utstyr.

Flere hindre for Bundefjorden seilforening

Etter 10 år, fortsatt ingen løsning på utstyrsskur på Myren på Malmøya.

Publisert Sist oppdatert
KJEMPER: Erik Kristiansen er ikke i mål for at foreningen skal holde aktiviteter på Myren.

– Uten dette utstyrsskuret er det vanskelig å drive barn og ungdomsaktiviteter, forteller Erik Kristiansen til SEILmagasinet. Han har jobbet i ti år med å få en løsning med Oslo kommune for å drive barn og ungdomsidretten som en del av seilforening på østkanten. I vinter fikk de løst problemet med veirett frem til Myren, et hinder som stoppet foreningen fra å starte arbeidet. Nå setter Plan- og bygningsetaten i Oslo et spørsmål om seilforeningens planer om et utstyrsskur på området.

Smale veier

– Uten utstyrsbod og tørkebod må barna bli kjørt til trening, men veiene på Malmøya er ikke egnet for slik trafikk. Med en utstyrsbod kan jolleseilerne ha det de trenger på øya, og komme på sykkel, forteller Kristiansen. Seilforeningen har med seg politikerne i Oslo fra alle partier, men Erik opplever at Plan- og bygningsetaten i Oslo er redde å gjøre behandlingsfeil, og at det tryggeste er å si nei.

Bred politisk støtte

Erik Kristiansen som begynner å bli erfaren i dette spillet, og opplever at det er bred politisk støtte for utbyggingen, men til tross for dette er endelig beslutning ikke fattet. Han har nå holdt på i ti år, og sett byråkrater komme og gå, og at han gjentatte ganger må starte på nytt igjen.

Plan- og bygningsetaten vil kun tillate enkle og lette konstruksjoner for oppbevaring av joller.

Knapp tidsfrist

– Bundefjorden seilforening har fått tippemidler for å sette opp utstyrsskuret, men det fordret at anlegget bygges i år. Klubben har stått klar i flere år med frivillige som stiller opp på dugnad så snart vi får grønt lys. Om Plan- og bygningsetaten i Oslo ikke gir oss grønt lys, så mister vi tilskuddet, og da er det barn og unge som er tapere, foreller Kristiansen.

Siste signal nå fra plan og bygg i Oslo er at vi skal få et svar i løpet av april. Vi får krysse fingrene for at det går vår vei.

Lang historie

Bundefjorden seilforening har holdt på med seilaktivitet for barn og unge i 49 år, og er alene om seiltilbud for denne aldersgruppen i Oslo øst og syd. Foreningen har holdt til på Myren siden 1972.

– Saken er under behandling hos oss i Plan- og bygningsetaten, og det er ikke fattet vedtak i saken. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra formålet friområde og grøntstruktur, § 1-8 (strandsonen) og § 29-4 (avstand il nabogrense) som vil vurderes i saken, svarer Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetatenkommunikasjonsenheten til SEILMagasinet når vi spør hva slags negative konsekvenser denne utbygningen vil ha for området.