Informasjon fra NSF

SIKKER HAVN: Kystverket har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet utarbeidet plansjen «En sikker havn».
SIKKER HAVN: Kystverket har i samarbeid med Sjofartsdirektoratet utarbeidet plansjen «En sikker havn».

Er foreningens havn et sikkert sted å være?

Er seilforeningenes havner så sikre som de bør være, og er det utstyret som kan forhindre en ulykke på plass dersom den skulle inntreffe?

AV MORTEN JENSEN • Altfor mange mennesker omkommer hvert år på grunn av drukning, og faktum er at en del av dem omkommer mens båten ligger i havn. Dette har fått myndigheter til å rette blikket mot hvordan havnene er innrettet og utstyrt med blant annet redningsutstyr.

– Dette er noe vi i Norges Seilforbund også er opptatt av. Mange seilforeninger har ansvaret for havner, og vi ønsker selvsagt at disse skal være så sikre å ferdes og være i som mulig. Vi har ikke råd til å miste noen, sier generalsekretær i NSF, Per Christian Bordal.

– Med vinteren blir det isete og glatt i havnene, noe som vi vet kan forårsake ulykker. Derfor er det viktig at medlemmene kan ferdes tryggest mulig i foreningshavnen, men også at om ulykken skulle skje, at det rette redningsutstyret er til stede og utplassert slik at den forulykkede kan plukkes opp av sjøen eller redde seg selv, sier Peter L. Larsen, som er leder av NSFs utvalg «Båt og samfunn».

Peter har fulgt debatt og tiltak som er blitt gjort i både Norge og i utlandet. Han forteller at ikke minst danskene er kommet langt på dette området. Han har selv vært i Danmark og sett hva de gjør der i praksis. Det er lærdom å hente.

– Vi har nok en del å gå på i norske foreningshavner, og dette ønsker vi nå å sette fokus på. Det er mange små og viktige detaljer som kan komme på plass i de fleste havnene som vil gjøre dem tryggere enn hva de er i dag. Det er ikke nødvendigvis store og kostbare ting. Det viktigste er at foreningene går igjennom havnen sin, sier Peter L. Larsen.

Selv lister Peter L. Larsen opp noen punkter som foreningen bør gjennomgå:

• Er det områder i havnen som burde vært bedre belyst?

• Er det områder i havnen som kunne hatt gjerder eller andre sikringer?

• Er det områder på bryggene som kunne trengt en skrubbing mot sleip grønske?

• Er det gangveier som kan gjøres mindre bratte eller utstyres med stegtrinn?

• Er det god orden på brygga, så man unngår å snuble i utstyr eller løse deler?

• Finnes det strø- og snømåkingsutstyr til bruk vinterstid?

Hvis ulykken allikevel er ute:

• Fins det oppslag med kontaktinfo til nød­etater og havnesjef?

• Har bryggene tilstrekkelig med redningsbøyer tilgjengelig?

• Er det tilstrekkelig med redningsleidere på brygger og kaier?

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.