FÆRDERSEILASEN 2018:

Vind!

Det skifter raskt. Ved første start hadde båtene sønnavind og dermed kryss-start.

Publisert Sist oppdatert

Første start har gått, og de klassiske treseilerne krysser utover fjorden.

KRYSS: Første start med klassiske treseilere.