Finansministeren griper inn i tollsaken

Finansminister Sigbjørn Johnsen reagerte raskt på brevet fra Ingjerd Schou om de uheldige norske tollbestemmelsene som skremmer utenlandske båtturister fra å besøke Norge.

Publisert

I sitt svar til stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) skriver finansministeren:

– Når det gjelder saken du viser til om den svenske statsborgeren som ble etterberegnet avgift av norske tollmyndigheter ber jeg om forståelse for at jeg som finansminister må vise tilbakeholdenhet med å kommentere enkeltsaker i underliggende etater. Jeg viser i denne sammenheng til at denne konkrete saken har blitt brakt inn for domstolene og at det foreløpig ikke foreligger noen rettskraftig avgjørelse.

Les: Svenske seilere tapte tollsak

– Fra Toll- og avgiftsdirektoratet har jeg imidlertid fått opplyst at de vil se nærmere på dagens praksis og vurdere om det kan være behov for endringer i regelverket. Hva som eventuelt vil komme ut av dette er det imidlertid for tidlig å si noe om, heter det til slutt i svarbrevet fra finansministeren.

Les: Åpent brev til samferdselsmenisteren.