Alternativt budsjett fra Kristelig Folkeparti og Venstre

Foreslår avgift på båtdiesel

I alternativt budsjett foreslås oppheving av avgiftsfritak for båtdiesel.

Publisert Sist oppdatert

Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår i alternativt statsbudsjett for 2016 at båtdiesel ikke lenger skal være fritatt for avgift. Ved å oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer er det beregnet skatteinntekter på 28 millioner kroner. Avgiftsøkningen for diesel til båtbruk blir i så fall 2,23 kroner per liter.

Også bensin

I tillegg til at båtdiesel ikke lenger skal være fritatt avgifter foreslår KrF og Venstre at diesel blir generelt dyrere. Venstre foreslår en økning på 50 øre per liter. KrF foreslår en økning i veibruksavgiften på diesel med 20 øre per liter. Totalt vil det da si at båtdiesel blir betydelig dyrere om Venstre og KrF får gjennomslag for sitt alternative statsbudsjett. 

Får KrF og Venstre gjennomslag for sitt alternative budsjett kan det også bli dyrere for deg med bensinmotor. Venstre foreslår å øke veibruksavgiften med 50 øre per liter. De foreslår også opptrapping av avgiften på autodiesel slik at den blir lik bensin.

KrF foreslår også å øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre per liter. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjettet indeksregulert drivstoffavgiftene, men her er det veibruksavgiften for svovelfri bensin som øker med 2,5 prosent til 4,99 kroner per liter. Regjeringen har ikke lagt opp til at farget diesel som brukes til båter som pålegges veibruksavgift.

Foreslått før

I november 2006 vant båtfolket en tøff kamp etter at regjeringspartiene ønsket å øke dieselavgiften for fritidsbåter. Seieren til tross, det gikk bare et halvt år, til juni 2007, da myndighetene igjen gjorde et forsøk på å innføre avgift på båtdiesel. Forslaget kom den gang fra særavgiftsutvalget og ble levert til finansdepartementet. Fritidsbåtsflåten fikk ikke gode skussmål i sin rapport fra utvalget. De skrev at bruk av fritidsbåter påfører samfunnet kostnader i form av støy, ulykker og miljøskadelige utslipp.

Aner vi nå en ny kamp om veiavgift på båtdiesel som bensin? Si din mening om dette avgiftsforslaget på Båtlivs Facebookside.

DYRERE: KRF og Venstre foreslår veiavgift på båtdiesel.