World Sailing visepresident, Gary Jobson

Åpenhjertig Jobson

Gary Jobson vil ha 90 fots deplasementsbåter tilbake i America's Cup og har store forventninger til mixed offshore i OL 2024

Publisert Sist oppdatert

Gary Jobson er en av Wolds Sailings visepresidenter som utgjør det internasjonale seilforbundets styre. Seilmagasinet har intervjuet han tidligere og nå om organisasjonens posisjon etter siste styremøte 8. juni.

Det er visse ting han er avskåret fra å uttale seg om, som saken han og Scott Perry har anlagt mot presidenten Kom Andersen om misbruk av deres underskrifter i et uautorisert brev, og som nå er under behandling av forbundets etikk kommisjon. Videre vil han vente til en måned før valget med å støtte en av kandidatene, i fall det skulle komme en tredje kandidat til presidentvervet i tillegg til Kim Andersen og Gerardo Seeliger, og han vil ikke uttale seg om situasjonen vedrørende kontorene i London.

Han forteller at styret går inn for elektronisk stemmegivning ved valgene 1. november, men at den planlagte governance reformen først vil kunne behandles av det neste styret.

Star burde fortsatt som OL klasse, mener Gary Jobson.
Star burde fortsatt som OL klasse, mener Gary Jobson.

Gary Jobson mener videre at det er feil å trekke kjølbåtene ut av det olympiske programmet og ser frem til doublehanded mixed offshore event i OL 2024. World Sailing skal ikke ha noen mening om valget av båt for America's Cup, men mener privat at man skal tilbake til enskrogsbåt på 90-100 fot som kan gi er spennende seiling der båtene skifter om å lede. Seilerne bør være borgere av landet hvis flagg båten seiler under. Jobson snakker med betydelig tyngde om America's Cup etter at han både har vært med å vinne pokalen, har skrevet flere bøker og er aktiv kommentator av regattaen.

Dette og mer i Seilmagsinets samtale med Gary Jobson.