VINDTURBINER: Hywind turbinene ved produksjonsanlegget på Gulen.

De første vindturbinene er installert offshore

De nye turbinene var ikke inntegnet hos alle kartleverandørene. Det er etablert et stort aktsomhetsområde rundt turbinene under installasjon.

Publisert Sist oppdatert

Hywind Tampen er en flytende vindpark som ankres opp i Tampenområdet om lag 140 km utenfor norskekysten. Vindturbinene knyttes til Snorre- og Gullfaksfeltet. Equinor er utbygger av vindparken som består av 11 havvindturbiner. Seilere fra vestlandet på vei til Shetland kan møte turbinene på overfarten.

Straffbart

Rundt oljeplattformer er det en sikkerhetssone på 500 meter. Det er straffbart å bryte denne sonen. En tilsvarende sone er ikke etablert rundt vindturbinene, men det er likevel god grunn til å holde avstand. Vindturbinene har en høyde på 190 meter fra havoverflaten til tuppen av rotoren. Diameteren på turbinrotoren er 167 meter. Det er altså ikke fare for at rotoren tar et sveip innom masta hvis enn kommer for nærme. Betongunderstellene er flytende og er forankret på ca. 250 meter vanndyp. Avstanden mellom turbinene er ca 1,5 km og vindturbinene kan bevege seg i en radius på 100 meter fra planlagt senter.

Blindsone

Artikkelforfatter: Jon Espen Skogdalen

Jon Espen Skogdalen begynte å seile i voksen alder. Første båt var en Maxi Mixer tilpasset regattaseiling. Overrigget, og med lensetakler og laminatseil ble det en bratt læringskurve. I dag seiler han en Ovni 395 med base i Trondheim. Båten blir brukt hele året.

Artikkelforfatteren er ansatt i Equinor.

Det har blitt gjort studier som konkluderer med at de vindturbinene ikke vil ha noe signalpåvirking på VHF- og AIS-dekning i området. For skip nær vindturbinene vil det kunne være en blindsone bak den aktuelle vindturbinen hvor de ikke kan detektere mindre fartøyer inntil skipet har passert vindturbinen. Mindre fartøy i vindparken vil normalt bli fanget opp av radarene på skip som opererer i området. Signalet fra de mindre fartøyene kan bli «slått sammen» med sterke signaler/ekkoer generert fra vindturbinene som vil gjøre de små skipene usynlig i en liten periode inntil de beveger seg bort fra vindturbinene.

Testprosjekt

Hywind Tampen skal i følge Equinor være et testmiljø for videre utvikling av havvind, med utprøving av nye og større turbiner, installasjonsmetoder, forenklet forankring, betongstrukturer og integrasjon mellom kraftgenereringssystemer for gass og havvind. Equinor er nylig lanserte nye planer for omfattende utbygging av havvind.

Arbeidsområde

De 11 turbinene skal etter planen starte produksjon av strøm i tredje kvartal 2022. Frem til ferdigstillelse vil dette være et utvidet aktsomhetsområde. Dette er et område med definerte grenser hvor skip må seile med særlig aktsomhet. Equinor vil komme med en oppdatert melding som gjelder det permanente aktsomhetsområdet som vil bli etablert når vindparken er ferdig installert. Området er overvåket av Equinor Operasjonssenter, som kan nås på VHF kanal 9 hvis man har spørsmål angående seiling i aktsomhetsområdet. Seilmagasinet sjekket Gule Sider på Sjøen og Navionics og fant ikke at vindturbinene var inntegnet. Hver enkelt av vindturbinene er installert med AIS.