VINDPARKER: Kartet viser havvind som er planlagt fra norsk, dansk og svensk side.

Kritiske til vindparker i Skagerrak

Norges Seilforbund, Norges, Kongelig Norsk Båtforbund og KNS mener at svenskenes vindpark tett opp mot norskegrensen vil ødelegge for seilere. Det kan bli en lang kamp.

Publisert Sist oppdatert

Ca 300 høringsuttalelser er sendt inn til Miljødirektoratet angående planer for Vindpark Vidar, et havbasert vindkraftverk. Det er innlegg fra interesseorganisasjoner, politiske partier, kommuner og privatpersoner. Også Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Seglarförbundet og Svenska Kryssarklubben har sendt inn en felles uttalelse via Norges Seilforbund.

Motstanden mot anlegget Vidar virker å være massivt.

Du finner uttalelsene her

Bekymret for seilsporten

–En vindpark som Vidar vil sterkt forstyrre vindforholdene i området og vil sette strenge begrensninger på hvor det kan seiles. Vindparken vil redusere våre muligheter for å arrangere nasjonale og internasjonale offshore regattaer og kan true Hankø som internasjonal seildestinasjon, står det in uttalelsen fra KNS, og sier at Vindområdet som blir påvirket er vesentlig større enn det arealet de fysiske vindmøllene dekker.

Ønsker konsekvensutredning

– Det aktuelle området er svært mye brukt til seilas med fritidsbåter, og ser ut til å kunne medføre ganske sterke begrensninger, ulempe og reduserte naturopplevelser for disse. Vi registrerer at disse forholdene i svært begrenset grad er drøftet i utredningsmaterialet og at en konsekvensutredning for fritidsbåtflåten synes å være helt utelatt. Vi ber om forståelse for at dette ikke er akseptabelt.

–Vi forutsetter derfor at en slik konsekvensutredning foretas før vi tar endelig stilling til forslaget, kommer det fram av uttalelsen fra NSF.

Bare en start

Vindparken Vidar er bare en av flere som planlegges langs kysten av Bohuslän. Vidar er planlagt med 66-91 vindturbiner som er opp til 340 meter høye, fordelt på et areal på 201 kvadrat kilometer. Vest for Orust planlegges Mareld, et mye større område. Dette blir på 499 kvadrat kilometer med 230 turbiner. Poseidon Nord vil overlappe Mareld og effektiv stoppe muligheten for å arrangere Skagen Race i fremtiden. Rett øst for Skagen skal Västvind etableres. Til sammen planlegger svenskene opp mot 446 vindturbinen i Skagerrak.

Også Danskene

Danmark var tidlig ute med vindturbiner, også i havet. Vindparken syd for Anholdt blir bare en liten flekk i forhold til det arealet som planlegges i Kattegat. I Nordsjøen har Danmark også planene klare for store utbygginger.

Grønt lys i Norge

Regjeringen setter i gang første fase av utbygging av havvind. Den største utfordringen har vært om hvem som skal få glede av strømmen som produseres. Det er i første omgang to vindparker som bygges ut, Utsira Nord med 1500 MW, og Sørlige Nordsjø II med 3000 MW. Vindturbinene som skal brukes på Vidar skal kunne produsere 30 MW, og det kan bli opp til 91 slike i feltet.