ÅRSOPPGJØR I SEILMAGASINET.NO

STOR ØKNING: Antallet som søker seg inn på seilmagasinet.no, har økt mye i løpet av 2017.

Stor økning i nett-trafikken

Økningen i antall besøkende på seilmagasinet.no har vært formidabel fra 2016 til 2017.

Publisert Sist oppdatert

2017 har vært en bekreftelse på at den veien inn i en digital fremtid som alle snakker om, synes å være strak og rett – for ikke å si at utviklingen vi har vært vitne til i løpet av det siste året, er som å seile på en frådende slør. De tallene Google Analytics har å fortelle om trafikken på seilmagasinet.no, bygger i alle fall opp under et bilde på hvor fort denne utviklingen går:

  • Antall økter: Opp 52,2 prosent fra 2016
  • Antall brukere: Opp 45,1 prosent fra 2016
  • Antall sidevisninger: Opp 77,3 prosent fra 2016

Bruker mer tid

Et annet bilde på denne utviklingen er at den gjennomsnittlige besøkstiden på nettsiden per gang har økt med formidable 262,6 prosent – fra 1 minutt og 28 sekunder i 2016 – til 5 minutter og 19 sekunder i 2017. Endringen forteller at seilmagasinet.no ikke bare er et sted man sveiver innom for å oppdatere seg om hva som skjer, men er et nettsted hvor man også søker kunnskap, lesestoff og informasjon.

Vi registrerer for tiden også en stor tilvekst av betalende nettbrukere som benytter seg av SEILmagasinets pluss-stoff – og dette har nok trolig sammenheng med den økte brukertiden.

Samme sammensetting

Har endringen i besøk og bruk vært stor i løpet av det siste året, er det ikke så mye som en tiendels endring i fordelingen mellom kvinnelige og mannlige besøkende. Såvel som i 2016 som i 2017, var fordelingen slik:

  • 79,3 prosent menn og 20,7 prosent kvinner.

De opplysningene Google Analytics gir om brukernes alder, viser også stor stabilitet og svært små endringer. Fordelingen er slik (tall for 2016 i parentes):

  • 18–24 år: 3,4 prosent (3,2)
  • 25–34 år: 11,9 prosent (11,2)
  • 35–44 år: 22,8 prosent (23,7)
  • 45–54 år: 33,4 prosent (34,0)
  • 55–64 år: 19,2 prosent (19,1)
  • 65 + år: 9,4 prosent (8,8)

Det er heller ikke stor endring i fordelingen mellom dem som stadig er innom seilmagasinet og de som er nye og kommer dit sjelden. Tallene er henholdsvis 60,4 prosent (58,6) og 39,6 prosent (41,4).

Færderseilasen er populær

Tiden rundt når Færderseilasen går av stabelen, er den travleste på seilmagasinet.no, og på startdagen 9. juni 2017 fikk vi årets besøkstopp. Da registrerte vi hele 24 632 sidevisninger. Dagen etter – da båtene var kommet i mål – hadde vi 21 334 sidevisninger.

I løpet av hele 2017 hadde seilmagasinet.no 1 782 325 sidevisninger, noe som altså var en oppgang på 77,3 prosent i forhold til året før.

Totalt sett hadde SEILmagasinet like mange betalende abonnenter ved årets slutt som ved starten av 2017.