KALDT: Det kalde været om dagen er vakkert, men kan gjøre skade på både båt og rigg.

Også riggen kan få alvorlig skade av vinterkulda

– Sjekk mast, rigg og dekksutstyr før vinterkulda, oppfordrer Pål Berntsen. Heldigvis kan det meste repareres.

Publisert Sist oppdatert

Riggen har flere svake punkt hvor frost kan sprenge i stykker utstyret. Pål Berntsen hos With Marine kommer derfor med tips om hva du bør se etter, og hva du skal gjøre om en skade har skjedd.

Tett dreneringshull

– Sjekk dreneringshull i bunn av masten. Vi ser ofte skader som følge av isprengt masteprofil. Det skjer som oftest i master som står på dekk. Når det er mye nedbør og masterøret mangler drenering, vil vann fylles seg opp og sprenge når det fryser, erfarer Berntsen.

Han har sett dreneringshull som har tettet seg av skitt og møkk, samt master som mangler dreneringshull og legger til at vekslende temperaturer mellom varmegrader og kuldegrader forverrer situasjonen.

Om det har oppstått sprekk, eller masten mangler dreneringshull, så kan dette fikses. With Marine har reparert slike master som er like sterke etter reparasjonen som de var før.

SPRENGT: Slik ser masten ut når isen har sprengt profilen.
EKSPERT: Pål Berntsen hos With Marine oppfordrer folk til å sjekke også riggen og dekksuttsyr i kulda.
FORSTAG: Også forstagsprofilet kan sprekke i kulda.
REPARERT: Her har With Marine fikset en mast som ble frostsprengt.
SKADET: En vinsj hvor vannet har kommet inn under trommelen, men ikke kommet ut igjen.

Issprengt rulleforstag

– Store svingninger i temperatur over en kort periode kan føre til at smeltevann fryser inne i profilen på rulleforstaget. Dette skjer både med rullesystem som ligger horisontalt lagret, og på båten med masten oppe, forklarer Berntsen. Skader på båter med masten oppe kommer gjerne rett over presenningen, evt nede ved seilinnmater, eller helt nede ved trommen. – Profilet blir utvidet og sprekker av frostsprengning. Ofte oppdages ikke dette før forseilet skal heises til våren, og toppsvivel vil ikke kunne passere området hvor profilet er utvidet. Rullesystemet kan repareres ved at det skadede profilet byttes, mener Berntsen.

Også vinsjer kan skades

– Har du brukt for mye vinsjfett, eller ikke har renset vinsjene jevnlig drenerer ikke vannet ut av lager og gir. Kan ende med at trommen sprekker eller blir skadet så gir og tannhjul slites raskere, erfarer Berntsen.

 .