Seilerpresidenten følger rådet fra Folkehelseinstituttet og avlyser jubileumsarrangementene.
Seilerpresidenten følger rådet fra Folkehelseinstituttet og avlyser jubileumsarrangementene.

Avlyser festmiddag

Norges Seilforbund har besluttet å avlyse både sin planlagte jubileumsfest og den forutgående klubbkonferansen, som begge skulle avholdes i Oslo lørdag 14. mars.

Publisert Sist oppdatert

– På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) innskjerpede krav som følge av korona-viruset og smittefaren, anser vi det som ikke lenger forsvarlig å gjennomføre disse arrangementene, sier president Jørgen Stang Heffermehl i Norges Seilforbund.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av råd fra FHI om å gjøre en grundig risikovurdering av alle arrangementer for å begrense smitterisiko. Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, og om arrangementene i tillegg avholdes innendørs og det samtidig serveres mat og drikke øker smitterisikoen ytterligere.

– Å avlyse disse to arrangementene har selvfølgelig vært en vanskelig avgjørelse, men vi er av den oppfatning at NSF må være seg sitt ansvar overfor deltakerne bevisst, og gjøre det som er mulig for å redusere eventuell smittefare og ytterligere utbredelse av korona-viruset blant befolkningen, sier Stang Heffemehl.

- Avlysningen av helgens arrangementer kan dessverre få negative økonomiske konsekvenser for Norges Seilforbund, sier forbundets generalsekretær, Per Chr.Bordahl. - Det kan være snakk om en mulig kanselleringserstatning til hotellet, som kan bety at det dermed ikke være mulig å gjennomføre arrangementene på et senere tidspunkt, eller å kunne tilbakebetale påmeldingsavgift eller andre kostnader.

- De økonomiske omstendighetene rundt avlysningen er det foreløpig for tidlig å si noe om, men vi vil komme med ytterligere informasjon om dette så snart vi har en avklaring med hensyn til eventuelle erstatninger NSF vil bli påført, avslutter Bordahl.