«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard samt Dover, England 2015» kan lastes ned gratis.

Gratis tidevannstabell

I disse springflotider: «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» kan du nå laste ned gratis.

Publisert Sist oppdatert

Kartverket har en langsiktig strategi med frigivning av data og har tilgjengliggjort «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard samt Dover, England 2015» gratis. Tabellen er kun tilgjenglig som PDF, og blir ikke lenger trykket. Så ønsker du papirversjon, er det bare å sette i gang printeren.

Stor variasjon i Oslofjorden

Tabellen er stappfull av nerdeinformasjon. Visste du at høyeste vannstand registrert i Oslo ligger hele 2,61 meter over 0-meter på sjøkartet. Dette ble målt i 1914, og ville nok i dag fått store konsekvenser.

Den laveste vannstanden observert var -47 cm (13.12.1999). Ekstrem vannstandsforskjell i Oslo har derfor vært 3,08 meter, og du må nord på Vestlandet for å finne større variasjon.

Sjøkart null

Vannstanden varierer hele tiden, men vet du hva slags vannstand som blir brukt når dybder oppgis i kartene? Det kan faktisk variere.

Av sikkerhetsgrunner er dybdene i sjøkartene referert til et nivå som er så lavt at vannstanden sjelden faller under dette nivået. De fleste Nordsjø-landene har valgt «laveste astronomiske tidevann» (LAT) som sitt sjøkartnull. LAT er det laveste tidevannet som vil forekomme på et sted under midlere meteorologiske forhold.

I praksis bestemmes LAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år (tidevannet har en periode på 18,6 år), og plukke ut det laveste lavvannet. I områder der tidevannsvariasjonene er små i forhold til værets virkning på vannstanden kan sjøkartnull legges lavere enn LAT. I Norge gjelder dette spesielt sørlandskysten og Oslofjorden hvor vannstanden i lange perioder (gjerne 1–2 uker) kan ligge lavere enn LAT.

Av denne grunn er sjøkartnull lagt 30 cm lavere enn LAT i Indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet) og 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra svenskegrensen til Utsira. For resten av landet, inkludert Svalbard, er sjøkartnull sammenfallende med LAT.

Det bare å laste ned å starte pugge før juleselskapene.

Også farvannsbeskrivelsen «Den norske los» kan nå lastes ned.

TØRT: I Saint-Malo, Frankrike ved den Engelske kanal er tidevannet på 10 meter. Der må båtlivet styres etter tidevannstabellen.