KLIMAENDRINGER

TARESKOG: Stigende vanntemperaturer er hovedårsaken til at den tredimensjonale tareskogen må gi tapt for et teppe av torvalger.
TARESKOG: Stigende vanntemperaturer er hovedårsaken til at den tredimensjonale tareskogen må gi tapt for et teppe av torvalger.
KRÅKEBOLLER: Kråkebollene beiter ned tareskogen og etterlater seg et ørkenlandskap på havbunnen, som her i Porsangerfjorden.
KRÅKEBOLLER: Kråkebollene beiter ned tareskogen og etterlater seg et ørkenlandskap på havbunnen, som her i Porsangerfjorden.

Tareskogen under angrep

Klodens tareskoger har forsvunnet i økende hastighet – og forsvinner stadig.

Publisert Sist oppdatert

I Skagerrak er 80 prosent av tareskogen blitt borte siden 2002. Det forteller Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i et skriv. Skogen, som er et viktig tilholdssted for fisk, krepsdyr og snegler, er blitt erstattet av torvalger eller kråkeboller. Kråkebollene etterlater seg et ørkenlandskap på sjøbunnen, mens torvalgene dekker den som et teppe.

Torvalgene er den største trusselen, for det viser seg at torvalgelandskapet gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, for tareskogen å reetablere seg. I ørkenlandskapet etter kråkebollene, har det imidlertid vist seg å la seg gjøre å få en ny tareskog.

Årsaken til at den viktige tareskogen forsvinner, er at klimaendringer gir høyere vanntemperaturer.

– Tareartene er organismer som trives best i kaldt vann, og når temperaturen rundt dem øker, blir deres generelle tilstand og motstandsdyktighet dårligere. Da blir de ekstra sårbare for andre trusler som overgjødsling, forurensning, fremmede arter, høsting og stormer, sier Karen Filbee-Dexter, som er forsker ved NIVA. Hun har forsket på dette sammen med en australsk kollega.

De fikk i vinter publisert en artikkel om tareskogen i det vitenskapelige tidsskriftet BioScience.

Ved siden av å være et viktig tilholdssted for fisk, krepsedyr og snegler, har tareskogen en lignende funksjon som regnskogen på land. Ifølge NIVA lagrer den karbon, beskytter kysten mot bølger og er et leveområde for fiskebestanden som fiskenæringen lever av. NIVA anslår at verdien av den økosystemtjenesten tareskogen utfører, har en verdi på 800 euro per kilometer. Per i dag er 25 prosent av verdens kyststriper dekket av disse undersjøiske skogene. Det er med andre ord snakk om store verdier som går tapt om torvalgene overtar.

Med den pågående klimautviklingen vil stadig mer tareskog måtte gi tapt, ifølge NIVA. Om det ikke skjer dramatiske endringer, men selv da kan det være for sent å reetablere tareskogen.

– Det er de store globale endringene i temperatur og ekstremvær som er de største truslene for tareskogen, skriver NIVA.