REGATTA: Sponsorintektene har ikke vært som forventet for NSF i 2017.

Røde tall i NSFs regnskap blir tema til helgen

Norges Seilforbund har ett underskudd på 3,7 millioner i 2017. Det blir tema på ledermøtet i forbindelse med klubbkonferansen i mars.

Publisert Sist oppdatert
2017: NSF fikk ett underskudd på over 3,7 millioner kroner i 2017.

Det store underskuddet kom uventet på styret. Det var først i november at dette ble varslet. Etter gjennomgang av styret ble det avdekket betydelige feil i rapporteringen, både av kostnader og markedsinntekter, kommer det fram i NSFs årsrapport. Den største delen på over en million, er merkostnader til toppidretten og administrasjon. Over en million kroner var også feilperiodiserte kostnader som skulle ha vært med i 2016 regnskapet. I 2016 gikk Norges Seilforbund 205 864 kroner i overskudd.

Lavere inntekter

Inntektene var budsjettert til 21,4 millioner kroner, men endte på bare 18,3 millioner. Forbundet ikke maktet å få inn budsjetterte sponsorinntekter. Dette ble budsjettert til 3,7 millioner kroner, men forbundet fikk inn bare 1,2 millioner i følge resultatregnskapet.

Offentlige tilskudd utgjør største post på inntektsiden, og var budsjettert til 11 millioner, men fikk inn bare 10, 5.

Økte kostnader

Også kostnadene har økt. Budsjettet var på 21,1 millioner kroner, men endte på 22,1. Lønns- og persnalkostnader har økt med nesten 800 000, mens den største økningen er på posten tilskudd hvor utgiftene har økt med nesten en million.

Styret i Norges Seilforbund har i følge årsrapporten iverksatt korrigerende tiltak, og forventer positive resultater i 2018.

Norges Seilforbund holder klubbkonferanse 17.-18. mars 2018.