SEILNORGE – NOR RATING:

Samarbeid med Norges Seilforbund

NOR Rating går inn i et tettere samarbeid med Norges Seilforbund.

Publisert Sist oppdatert

Målet med samarbeidet er å gi et bedre tilbud uten at kostnadene drives i taket. Felles systemer og enklere administrasjon skal gi besparelser uten at servicenivået går ned.

Utdaterte datasystemer

– Initiativet til samarbeidet kom fra NOR Rating, forteller klasseklubbens leder Sverre Ellingsen.

– NOR Ratings datasystemer begynner å bli aldersstegne og tungdrevne, og de gir ikke medlemmene det servicenivået som kan forventes i 2019. Klasseklubben har derfor utredet hvilke muligheter som er aktuelle og mulige. NSF har også på sin side sett etter systemer for å forbedre servicen overfor alle seilerne. Det var slik det begynte, forklarer Ellingsen.

Han understreker at klasseklubben har en grei økonomi, men at vi ikke ville maktet dette løftet på egenhånd. Et av målene har vært å lage et system som er billigst mulig for medlemmene, sier han.

Servicedesk

Servicedesken i NORLYS ble lenge drevet fra Norges Seilforbund. Av forskjellige årsaker ble denne overtatt av NOR Rating, og den har vært drevet i NOR Ratings egen regi i flere år.

– I de senere år har dette gått veldig bra, men vi ser at flesteparten av henvendelsene til servicedesken har dreid seg om spørsmål som med moderne systemer kan ordnes av brukerne selv. I samarbeid med NSF har vi under utvikling et system som skal gi rask respons på alle andre henvendelser, sier Sverre.

Forholdet til ORC

NOR Rating er den nest største nasjonale klubben i ORC-systemet. Bare i Italia har ORC flere seilere enn i Norge.

– Det gir NOR Rating en unik posisjon i utformingen og forbedringene av ORC-regelverket. Som klasseklubb for respittseiling vil klasseklubben fortsatt være et viktig verktøy for seilerne, understreker Sverre Ellingsen.

Forholdet til seilerne

Antall målebrev i NOR Rating har holdt seg ganske stabilt i flere år, men det er en trend i hele Norden at seilerne blir eldre, og at selv om antallet seilbåter øker, øker ikke antallet regattaseilere.

– Men dette er kanskje ikke helt sant, for innenfor enkelte segmenter, som shorthanded og singlehanded, ser det ut som det er økende interesse, sier Ellingsen.

– Klasseklubbens oppgave er å gjøre terskelen for å komme seg ut på vannet så lav som mulig. Det må være enkelt og forståelig for den enkelte seiler. Vi er sikre på vi gjennom samarbeidet med Norges Seilforbund vil få verktøy til å bli en bedre klasseklubb for seilerne, avslutter Sverre Ellingsen.