ÅRSMØTE: 23. november avholder NOR Rating digitalt årsmøte. Alle som har innløst målebrev i 2019 eller 2020 har stemmerett.
ÅRSMØTE: 23. november avholder NOR Rating digitalt årsmøte. Alle som har innløst målebrev i 2019 eller 2020 har stemmerett.

Lederskifte foreslått i NOR Rating

Jon Sverre Høiden er foreslått som ny leder av klasseklubben NOR Rating. Han avløser Sverre Ellingsen, som har ledet klubben siden 2009.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 23. november er det duket for årsmøte i Norges desidert største klasseklubb, NOR Rating, og dersom valgkomiteens innstilling følges, vil det bli et lederskifte. Komiteen har foreslått Jon Sverre Høiden fra Bundefjorden som ny leder, mens klubbens mangeårige sjef, Sverre Ellingsen, trer til side, men han har sagt seg villig til å sitte i styret frem til 2022. Derved bibeholdes kontinuiteten i klubben.

Alle som har innløst NOR Rating-målebrev, blir automatisk medlem av klasseklubben, men den er også åpen for andre. Det betyr at medlemstallet varierer fra år til år, men gjennomsnittet har ligget på ca. 1200 medlemmer, forteller årsberetningen. Det gjør NOR rating til Norges største klasseklubb.

Færre innløste målebrev i år

I år er imidlertid medlemstallet mindre enn normalt, for på grunn av koronapandemien er det blitt innløst færre målebrev i år enn tidligere. Tallet i år er cirka 720. I store trekk er det shorthanded-seilingen som har gjort sitt til at antallet er blitt såpass høyt i en sesong nesten uten regattaseiling.

På årsmøtet, som tidstypisk vil bli avholdt digitalt mandag 23. november på plattformen Teams, har alle som har innløst målebrev i 2019 og i år, stemmerett – noe som betyr at det vil være over 1200 som skal kunne tilkjennegi sin mening der om de melder seg på årsmøtet.

Foruten valg og behandling av årsberetning, regnskap og budsjett, foreligger det også et forslag til endring av formålsparagrafen. I nåværende lover står det at NOR Ratings formål er å fremme respittseiling. Dette er foreslått endret til at det klasseklubben nå skal holde på med, er å fremme «kappseiling med storbåter».

Bakgrunnen er at, sitat: «Erfaringen gjennom de senere årene er at arbeid med respittregler, rating og målebrev feilaktig oppfattes som klubbens eneste interessefelt. Bruken av begrepet "respitt" kan være en medvirkende årsak til dette. Det er behov for nye formuleringer som sterkere betoner at klubbens arbeidsområde gjelder kappseiling med båtene som tradisjonelt tilhører klassen, og alt som knytter seg til dette».

Et større styre

Det er også foreslått å utvide styret med én person; fra seks til syv medlemmer. Det ekstra medlemmet skal ha et spesielt ansvar for å følge opp shorthanded-seiling.

Behovet for en klasseklubb for shorthanded-seiling har modnet i løpet av dette korona-året hvor denne typen seiling, på grunn av restriksjoner, har blomstret kraftig opp fordi det rett og slett har vært alternativet dersom man har villet kappseile. Spørsmålet har vært om en slik klasseklubb skal være et underbruk av NOR Rating-klubben, eller være en helt selvstendig klasseklubb.

Etter det SEILmagasinet erfarer, ser man nå ut til å lande på den sistnevnte løsningen.

NOR Ratings hovedoppgave har i alle år vært å arbeide for å sikre gode betingelser for respittseiling, men ifølge årsberetningen ønsker NOR Rating i fremtiden å legge større vekt på klubbens generelle formål. Det vil da være, ifølge ordlyden på den nye formålsparagrafen, å fremme kappseiling med klubbens storbåter.

«NOR Rating bør engasjere seg sterkere i regatta-relaterte aktiviteter, uten at ansvaret for «særoppgaven» med forvaltning av respittsystem blir satt til side», lyder anbefalingen fra det avtroppende styret – til det nye.

Valgkomiteens forslag til nytt styre er:

Leder: Jon Sverre Høiden

Styremedlemmer: Sverre Ellingsen, Thomas Nilsson, Morten Mero, Henrik Wigers Larsen, Stig Gard Paulsen pluss en shorthanded-representant.

Sakspapirer og opplysninger er tilgjengelig på NOR Ratings nettside.